h

Woontorens bij de IJzeren Vrouw, wat vindt SP Den Bosch?

19 februari 2024

Woontorens bij de IJzeren Vrouw, wat vindt SP Den Bosch?

Foto: SP Den Bosch

De discussie over de drie geplande woontorens op de locatie van het voormalige Brabantbad bij de IJzeren Vrouw speelt inmiddels ruim twee jaar. In maart 2024 zal de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan en kan de voorbereiding van het project beginnen. In dit stuk leggen we het standpunt van de Bossche SP afdeling uit waarmee we de discussie ingaan.

Kort samengevat: Wij zijn voor bouwen in het park, mits er voldoende sociale huur in het project zit.

De meeste Bosschenaren (van een zekere leeftijd) kunnen zich het Brabantbad en de sporthal Vinkenkamp bij de IJzeren vrouw aan de Van Grobbendoncklaan nog goed herinneren. In 1998 werden beide gebouwen gesloopt om uiteindelijk woningbouw plaats te laten vinden. Door verschillende factoren, met als belangrijkste de crisis van 2008, is van woningbouw tot nu toe weinig terecht gekomen. Inmiddels staat het stukje park al ruim 25 jaar leeg en herinnert alleen een diepe kuil in het grasveld aan de sporthal die er in de vorige eeuw stond.

Het gevolg is dat veel Bosschenaren gewend en gehecht zijn geraakt aan de huidige situatie met veel park en groen, en een pad waarmee je rond de hele Ijzeren Vrouw kan lopen. Zeker tijdens de coronacrisis zijn mensen het park gaan waarderen omdat andere vormen van recreatie niet meer mogelijk waren. De IJzeren Vrouw is momenteel een echt stadspark, dicht bij het centrum en toegankelijk voor iedereen: jong en oud, man en vrouw, rijk en minder rijk.

Met de bouw van de drie woontorens verandert de situatie. Veel mensen hebben daar begrijpelijk moeite mee, omdat ze waarde hechten aan een mooi park. Tegelijkertijd is de woningnood ook groot. Zo groot dat we van een wooncrisis kunnen spreken. Hierom vinden wij woningbouw in het park helaas nodig. Maar deze wooncrisis raakt niet iedereen even hard. De mensen met de laagste inkomens worden verreweg het hardst geraakt. Volgens cijfers van de gemeente zelf is de gemiddelde wachttijd voor sociale huurwoningen 10 jaar. Het zou mooi zijn als dit project bij zou dragen aan het verkleinen van deze wachttijd.

Dat valt echter vies tegen. In het plan is opgenomen dat 25% van de woningen sociale huur wordt en 14% van de woningen ‘middeldure huur’ (dit gaat over huren van ruwweg 750 tot 1200 euro kale huur per maand: duur dus) en12% betaalbare koop. De andere helft van de woningen is dus vrije sector (lees: ultra dure) huur. Deze feiten zijn nog vreemder als je je realiseert dat volgens de meest recente cijfers van de gemeente zelf 45 procent van de inwoners van Den Bosch een inkomen heeft waarmee zij aanspraak op sociale huur kunnen maken. Dit project voldoet dus bij lange na niet en draagt eerder bij aan de woningnood, dan dat het de woningnood oplost.

Deze woontorens zijn een eliteproject waarmee een projectontwikkelaar flink kan binnenlopen. Een stadspark dat beschikbaar is voor iedereen wordt opgeofferd voor een woningbouwproject waar vooral rijkere mensen en de projectontwikkelaar van profiteren. Dat is onacceptabel. De SP zal zich inzetten om het aandeel sociale huurwoningen flink te verhogen. Voor ons is dat een voorwaarde om met dit plan in te stemmen. Deze woningen moeten namelijk op de eerste plaats bijdragen aan de woningnood, niet aan de portemonnee van de projectontwikkelaar.

De wooncrisis kan alleen worden opgelost als wij weer over volkshuisvesting na gaan denken als een brede publieke voorziening die de behoeftes van mensen dient in plaats van een woningmarkt waar winstmaximalisatie centraal staat. Met dit project kan een begin worden gemaakt. Wij hopen dat het college en de verantwoordelijke wethouder van PvdA-huize ontvankelijk zal zijn voor onze argumenten.

Reactie toevoegen

U bent hier