h

Brabant Wonen wil stuk Bossche gemeenschap, het Citadelhofje, slopen

4 oktober 2023

Brabant Wonen wil stuk Bossche gemeenschap, het Citadelhofje, slopen

Foto: SP Den Bosch

Dinsdag 3 oktober kregen de bewoners aan het Citadelhofje het bericht dat Brabant Wonen hun huizen wil slopen. Dit werd mondeling medegedeeld en de bewoners die niet thuis waren hadden de brief op de mat liggen. De sloop hing al even bij de huurders boven het hoofd, mogelijk voor de nieuwbouw van het Design Museum. Ondanks de meer dan 2500 steunbetuigingen  voor behoud van het hofje, die de bewoners met de SP ophaalden.

‘Ik ben echt pissed off,’ begint bewoner Cor Houet. ‘Iedere keer als ik iemand sprak van Brabant Wonen of zag gaven ze aan ook niet blij te zijn met de plannen van de gemeente. Dat ze zelf ook verrast waren. En dan nu deze brief… onbegrijpelijk dat ze zo met ons omgaan,’ aldus Houet.  

Waar het hofje voor moet wijken is nog niet duidelijk bij de bewoners. Eerder dit jaar, eind januari, openden de bewoners met de Bossche SP samen ‘Museum Citadelhof.’ De huisjes staan er al 100 jaar, op een idyllisch hofje. Een museum an sich. De geschiedenis leert dat dit een van de eerste sociale huurhuizen zijn van de gemeente. ‘We kunnen dus wel stellen, dat er naast een stukje gemeenschap ook een stukje geschiedenis gesloopt gaat worden,’ aldus Bram Roovers, fractievoorzitter van de SP in Bossche raad.

‘Ik begrijp heel goed dat bewoners boos zijn, eind januari tijdens een raadsvergadering over de nieuwbouw van het Design Museum wat mogelijk op het hofje zou komen kreeg onze fractie zelfs het verwijt de bewoners niet eerlijk in te lichten over de toekomst van hun huizen.’ ‘Het is helemaal niet zeker of er huizen gesloopt gaan worden,’ zeiden de wethouder en andere partijen. ‘Nog geen 9 maanden later worden de bewoners geconfronteerd met het besluit tot slopen. Ik begrijp hun boosheid heel goed,’ gaat Roovers door.

De bewoners geven zich nog niet gewonnen en de SP zal zij aan zij met de bewoners blijven staan. Houet: ‘De huizen staan er nog, dus is er is nog genoeg om voor te vechten.’ Zo is het maar net, de bewoners kunnen op de SP rekenen,’ besluit Roovers.

 

Foto: SP Den Bosch

Reacties

Bij BW én de Gemeente zijn ze gek geworden.
Als BW zo graag wil nieuwbouwen kan ze met de gemeente een locatie opzoeken aan de 'overkant'. Achter 'Dieze Gym' ligt een stuk grond braak waar ze zo terecht kunnen. Kwestie van de juiste politieke, stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke keuzes.
En ik weet waarover ik spreek.
En geen megalomane planvorming voor wéér een museum op nota bene de foute plek. We weten waar dat toe leidt met de gemeentelijke plannenmakers en begrotelaars. En het is gezwets als zouden die woningen niet toekomstbestendig te maken zijn. Daar heeft de bouwsector heel innovatief producten voor. Wat bezielt BW?

Paul Vos

Reactie toevoegen

U bent hier