h

Bewoners Citadellaan en SP openen site ‘Red het Citadelhofje’

19 januari 2023

Bewoners Citadellaan en SP openen site ‘Red het Citadelhofje’

Foto: SP

Bewoners Citadellaan en SP openen site ‘Red het Citadelhofje’

De bewoners aan de Citadellaan en SP Den Bosch lanceren een website voor steunbetuigingen  om nieuwbouw van het Designmuseum op hun thuis tegen te houden. De bewoners aan de Citadellaan, beter bekend als Citadelhofje werden medio december geconfronteerd met het nieuws dat hun huurhuis moet wijken voor de nieuwbouw van het Designmuseum (kosten €43,6 miljoen). In de afgelopen dagen kregen de bewoners veel positieve reacties op de spandoeken die ze samen met de lokale SP -als protest- hebben opgehangen. Om iedereen de kans te geven om de bewoners in deze strijd te steunen is nu sp.nl/redhetcitadelhofje geopend!

De media schrijft er over, veel mensen vinden er wat van en online op sociale media wordt er ook over gesproken. De plannen voor een nieuw Designmuseum, waar de huurhuizen aan het Citadelhofje voor moeten verdwijnen. De bewoners van de huizen en de SP in Den Bosch zien dit plan niet zitten en zijn benieuwd wat de rest van de stad er van denkt.

Cecile Visscher, raadslid namens de SP: ‘Het is wéér een prestigieus project wat er even moet komen, waar ook nog eens sociale huurders de dupe van zijn. Dit kan wat ons betreft niet! De kosten zijn ook nog eens enorm, ruim €43 miljoen. Wij helpen de bewoners om hier te kunnen blijven wonen.’

De bewoners en de SP hopen zo veel mogelijk steunbetuigers aan zich te binden. ‘Hoe meer mensen ons steunen, hoe groter de kans om mijn thuis te behouden’, aldus bewoner Martijn. ‘Veel mensen die langskomen, stoppen even om een glimp op te vangen en begrijpen niet dat dit tegen de vlakte moet. Mijn huisje is al 100 jaar oud. Het is eigenlijk al een museum,’ zegt Martijn.

‘Daarom moeten zo veel mogelijk mensen hun gegevens achterlaten op sp.nl/redhetcitadelhofje , reageert Visscher. ‘Samen staan we sterk en moeten we duidelijk maken dat dit plan van tafel moet,’ zo besluit Visscher.

Doe mee, Red het Citadelhofje!

Reacties

Behoud dit karakteristieke stukje Den Bosch. Eenmaal gesloopt ben je het voor altijd kwijt. Koesteren...design museum zit daar goed...laat ze lekker zitten waar ze zitten.

He hofje moet blijven. Prioriteit bij wonen hier. Designmuseum naar andere plek en ook minder megalomaan.

Waarom juist daar een designmuseum wat zeg ik waarom überhaupt een museum.
Ik ben fel tegen. De huisjes die moeten wijken het is een herkenningspunt geworden voor alle Bosschenaren.
Met vriendelijke groet

WEG is WEG. Niks geleerd van de Binnendieze, ons station etc. ? Zint eer ge begint. Sunde als weer een stukje oud Den Bosch verloren gaat. Denk er niet 2 keer over na maar wel 100.

Zo'n mooi hofje van 100 jaar oud mag niet gesloopt worden voor een megalomaan project als het design museum. Gemeente besteedt het geld aan mensen, niet aan stenen

Wonen is een grondrecht, en wie gaat nu goede woningen slopen? Als cultuurwetenschapper vind ik musea heel belangrijk, en er kunnen nooit genoeg goed, leerzame en prikkelende musea zijn, maar dat mag nooit ten koste gaan van iemands recht op een dak boven zijn of haar hoofd. Kortom, dit plan kan niet doorgaan. De nieuwbouw moet maar ergens anders komen, of de bestaande bouw moet worden uitgebreid of aangepast.

grootheidswaanzin van de gemeente! stop hiermee

Er zijn genoeg alternatieve voor het stedelijk.
Dus behoudt dit unieke stukje Den Bosch.
Lex Bardie
coördinator kunstuitleen Den Bosch

Wat heeft Den Bosch toch met musea? Is er eigenlijk wel beleid?
‘Das Pulverhaus wird abgebaut’ was ooit een gevleugelde uitspraak van een toenmalig burgemeester, noch niet eens zo heel lang geleden, die samen met zijn wethouders ook het plan had opgevat om een museum te willen bouwen en dit ten koste te willen laten gaan van de woningen aan de Vliertstraat en de officiershuizen aan de Citadellaan en het kappen van 32 bomen.
De Raad van State was meedogenloos voor het College. En die uitspraak natuurlijk volledig ridicuul.
En nu lijkt het stadsbestuur wéér niets geleerd te hebben van fouten uit het verleden.
Ambities hebben mag. Maar wel de juiste ambities op het juiste moment. En draai die ambities van nu eens om. Besteedt 43 mio voor betaalbare woningbouw. De locatie aan de Dieze laat het aan de zijde van het werfpad toe om daar woningen te bouwen. En koester de huisjes aan het Citadelhofje. En dat designmuseum -het speeltje van Timo de Rijk en het College- kan best even wachten.
En die nieuwe verlaagde brug is ook een gedrocht. Moet al het verkeer gaan wachten als de bootjes op doortocht zijn ?

Paul Vos / Bosschenaar in hart en nieren

Wat heeft Den Bosch toch met musea? Is er eigenlijk wel beleid?
‘Das Pulverhaus wird abgebaut’ was ooit een gevleugelde uitspraak van een toenmalig burgemeester, noch niet eens zo heel lang geleden, die samen met zijn wethouders ook het plan had opgevat om een museum te willen bouwen en dit ten koste te willen laten gaan van de woningen aan de Vliertstraat en de officiershuizen aan de Citadellaan en het kappen van 32 bomen.
De Raad van State was meedogenloos voor het College. En die uitspraak natuurlijk volledig ridicuul.
En nu lijkt het stadsbestuur wéér niets geleerd te hebben van fouten uit het verleden.
Ambities hebben mag. Maar wel de juiste ambities op het juiste moment. En draai die ambities van nu eens om. Besteedt 43 mio voor betaalbare woningbouw. De locatie aan de Dieze laat het aan de zijde van het werfpad toe om daar woningen te bouwen. En koester de huisjes aan het Citadelhofje. En dat designmuseum -het speeltje van Timo de Rijk en het College- kan best even wachten.
En die nieuwe verlaagde brug is ook een gedrocht. Moet al het verkeer gaan wachten als de bootjes op doortocht zijn ?

Paul Vos / Bosschenaar in hart en nieren

Er zal harder actie moeten worden gevoerd want de trein dendert door.
De Gemeente en Brabant Wonen hebben allang een deal en wat lees ik vanmorgen:

BrabantWonen staat ‘in principe positief’ tegenover plannen voor een nieuw Design Museum én 185 appartementen op het gebied van het Citadelhof, maar stelt wel als voorwaarde dat Den Bosch ‘zorgvuldig omgaat met de belangen van onze bewoners’.

Hoe zorgvuldig de Gemeente is hebben we allemaal kunnen lezen.
Dit wordt niks.

Natuurlijk staat BW positief tegenover de bouw van 185 appartementjes. Dat kan heel goed aan het Werfpad mét behoud van het Hofje.

En wonen heeft écht prioriteit boven een museumke.

Waanzinnig, megalomaan plan!
En dat in tijden van hoge (sociale) woningnood.

Wat heeft Den Bosch toch met musea? Is er eigenlijk wel beleid? Deel 2.

En kunnen ze wel begroten? NEE DUS!

Ik vrees nu al een financieel debacle bij de realisatie van een nieuw designmuseum wanneer je de berichten leest over de kostenoverschrijdingen van het theater aan de parade.
https://www.bd.nl/den-bosch/weer-een-flinke-tegenvaller-voor-nieuw-theater-aan-de-parade-kosten-gaan-richting-80-miljoen-euro~ae4b2e39/
Bij de plannenmakerij voor dit project is er door weldenkende burgers hiervoor al gewaarschuwd. En dat gebeurt nu ook al bij de plannenmakerij voor dat designmuseum.
Toch moest met stoom en kokend water dat theater door de Bossche strotten worden geslagen.
En de burgers hebben het financieel moeilijk maar de gemeente gaat vrolijk door met de lastenverzwaring voor de burger. Omdat ze niet kunnen begroten.
Ik citeer:
Wethouder Mike van der Geld noemt het een flinke financiële tegenvaller. ,,Zeker in een tijd waarin veel mensen moeilijk rond kunnen komen, is dit wrang en hadden we liever anders bericht. Eerder reserveerden we in de begroting van 2023 al een bedrag om dit soort kostenstijgingen op te vangen. Daarnaast gaan dit soort bedragen niet ten koste van andere zaken.”
Einde citaat.
Heel vroom wat de wethouder stelt -met krokodillentranen dat veel mensen moeilijk rond kunnen komen- maar het raakt kant nog wal. Natuurlijk gaat het met dit soort bedragen wel ten koste van andere zaken.
Hoelang pikken de burgers dit nog?
Hoeveel incompetentie uit de coalitie moeten we nog slikken? En hoelang laten raadsleden zich een rad voor de ogen draaien om bedragen van € 62,7 mio voor de bühne te slikken terwijl allang bekend was dat het daarvoor niet kan en kon. Zelfs zónder deze crisis.
En hetzelfde gaat gebeuren met dat museumke.
En de Bosschenaar betaald de prijs voor eclatante onkunde bij de wethouder die vanuit politiek opportunisme praatjes verkoopt.

Paul Vos

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/directeur-design-museum-Noord verhuizing-kan-voor-iedereen-een-win-win-situatie-worden

Naar aanleiding van het ingezonden stuk -zie in de link hierboven- wil Directeur van het Design Museum Timo de Rijk zou alle betrokkenen gerust willen stellen. Met een kak-artikel.
Dat lijkt een beetje Colijnachtig:
Ik citeer:
Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer zij straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.
Einde citaat.
De casuïstiek is toch echt een andere. Ook in volgordelijkheid.
Het NoordBrabants Museum wil wat omdat ze wat hebben gekregen en willen uitbreiden. Dat doen ze dan zoals heer de Rijk stelt ‘idealiter’ bij de buren. Die logica ontgaat mij maar à la.
Door uit te willen wijken naar de buren komt het Design Museum in een interessante onderhandelingspositie en dat museum cq de directie wil ook wat.
Dat een stadsdeel een impuls moet krijgen is prima en daar kun je inderdaad van profiteren. Daar is geld voor nodig. Veul geld.
En dat komt deels van de Gemeente. Middelen die door allocatie en prioritering naar woningbouw zouden moeten gaan. Datzelfde zou voor de provinciale bijdrage moeten gelden.
Maar de heren hebben het al onderling bekokstoofd. En hebben de woningbouwvereniging bewerkt om ‘mee te doen’. Ook geld. En we houden het ff ‘onder ons’ want ze weten dat dit reuring gaat geven.
Nu die reuring er is moeten de gemoederen gekalmeerd worden. Sussende woorden: ‘Er staat nog niets vast. Er is nog niets besloten’. ‘Ga even rustig slapen’.
En de wethouder baalt. Zo bleek gisteren tijdens een interview op DTV.
De heer De Rijk roept wel heel gemakkelijk: “Blijf in gesprek”, raad hij zowel de wethouder als de bewoners aan. “Het museum is een voorbeeld, maar er had ook iets anders kunnen komen. Laat je horen en zeg dat je niet weggestuurd wilt worden. Zorg ervoor dat je een mooier huis terugkrijgt. Dat hebben wij ook gevraagd.”
Ik ben het met hem eens. Blijf in gesprek. Maar de huidige bewoners van het Hofje zijn niet in de positie om een mooier huis te vragen. Dat werkt in de sociale woningbouw niet zo. Zeker niet als je op voorhand overal buiten wordt gelaten.
En heer de Rijk gaat er kennelijk vanuit dat bewoners een mooier huis willen en gaat daarmee eraan voorbij dat ze al een mooier huis hebben.
Niets hoeft de Gemeente en de stedenbouwkundigen ervan te weerhouden de noodzakelijk woningbouw aan de andere kant van de brug te realiseren bij het Werfpad met behoud van het Citadelhofje. Dan hoeft er niets anders te komen.
Misschien moet het Design Museum dan maar even wachten of haar energie zetten op een mooier huis in datzelfde kwartier. Aan de andere kant van de brug.
En hoeft het geen rem te zijn op de tomeloze ambitie. En kunnen de huidige bewoners inderdaad rustig gaan slapen.
En voor heer De Rijk: u hoeft de Bosschenaren niet gerust te stellen. Die zijn niet achterlijk en weten heus wel hoe de financiering geregeld wordt. Alleen de meesten willen wat anders. Dat die middelen aangewend worden voor lastenverlichting. Nu eens geen verhogingen van OZB en parkeergelden en anderszins. Betaalbare woningen en gebouwtjes/ studio ’s voor stratende kunstenaars. Dat willen ze. En ze willen worden gehoord. Niet gedicteerd.
En voor de Wethouder de tip: verander in elk geval de naam van de plannen. Naar ‘De nieuwe Vogelwijk’ of zo.

Paul Vos

Het Citadelhofje, zo karakteristiek voor Den Bosch, en zo geliefd door de
mensen die er wonen, moet behouden blijven voor Den Bosch.
Het is een mis-keuze om op die plek het Design Museum neer te zetten
en woningen waar veel behoefte aan is af te breken.
Ik ondersteun het verzet en de acties van de bewoners en de SP.

Er staat een mooi groot wit huis vlak bij de citadel zelf. Gooi of koop die mensen uit voor de helft van het geld en iedereen is happy en er blijft meer erfgoed overeind dan op deze manier. Dat Designmuseum zit goed, zo te zien op de foto en bovendien is design onze worry niet voor de komende decennia, maar t milieu. Dus minder bouwen en meer sociale huurwoningen!

Onzin dat er huizen weg moeten voir een museum! Laat museum waar die nu zit!

Bij BW én de Gemeente zijn ze gek geworden.
Als BW zo graag wil nieuwbouwen kan ze met de gemeente een locatie opzoeken aan de 'overkant'. Achter 'Dieze Gym' ligt een stuk grond braak waar ze zo terecht kunnen. Kwestie van de juiste politieke, stedenbouwkundige en volkshuisvestelijke keuzes.
En ik weet waarover ik spreek.
En geen megalomane planvorming voor wéér een museum op nota bene de foute plek. We weten waar dat toe leidt met de gemeentelijke plannenmakers en begrotelaars. En het is gezwets als zouden die woningen niet toekomstbestendig te maken zijn. Daar heeft de bouwsector heel innovatief producten voor. Wat bezielt BW?

Paul Vos

Vandaag protes tegen de sloopplannen van sociale huurwoningen in Berghem. Deze keer van Moiland. De SP voert fel actie. Goed zo.
Zie bijgaand artikel:
https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/boze-berghemnaren-bezetten-kantoor-mooiland-in-grave
Hopelijk neemt de SP in Den Bosch daar een voorbeeld aan om zo de bewoners van het Citadelhofje te helpen.
Want ook daar voelen de bewoners zich niet gehoord. Terwijl er alternatieven voorhanden zijn.
Want ook daar voelen de

https://dtvnieuws.nl/nieuws/artikel/boze-berghemnaren-bezetten-kantoor-mooiland-in-grave

Actie op kantoor Mooiland beëindigd na toezegging over ‘open gesprek’ met Berghemnaren

Het is mooi om te lezen dat er nu een gesprek komt tussen de verhuurder Mooiland en haar huurders.
Jammer dat dat gesprek kennelijk op deze wijze van protest moest worden afgedwongen.

Hopelijk gaan BW en de bewoners van het Citadelhofje wederom in gesprek over het behoud van hun woningen cq het behoud van dit unieke stukje Den Bosch.

En kunnen de gemeente en BW tot het inzicht komen dat gelegenheidsplanologie tot gedoe leidt. Er zijn structureel goede alternatieven vindbaar en dat moet de inzet zijn naast het behoud van de woningen.

Hoogbouw en megalomane projecten als designmusea die we al hebben en die de Bossche burger alleen maar geld kosten doen het stedenbouwkundig misschien leuk en omdat dat een hobby is van bestuurders maar dragen nauwelijks bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Noem het maar de hobby 's van de bestuurders.
Wonen moet prio 1 zijn. Behoud en verbeteren van bestaand naast efficiente nieuwbouw. Luxe artikelen komen ver daar na.

https://www.bd.nl/oss/huurders-berghem-bereiken-akkoord-met-corporatie-na-bezetten-kantoor-sloopplannen-staan-op-pauze~a3e02eaa/

en:

Lilian Marijnissen:
Voor de mensen uit Berghem komt er nu hopelijk een oplossing. Daar blijven we met hen voor strijden. Maar op veel plekken in Nederland worden huurders geconfronteerd met een woningcorporatie waar huurders te weinig te zeggen hebben. Wij willen daarom een verbod op de onnodige sloop van huurwoningen én kleinere woningbouwverenigingen waar huurders zeggenschap hebben.

Wellicht kan mw. Marijnissen ook naar Den Bosch komen om het verzet tegen sloop te ondersteunen.

De erfgoedinstanties zijn ook voor behoud van de woningen aan het citadelhofje.
Sla de krant van vandaag er maar eens op na.

Karakteristieke Nederlandse panden verdwijnen in rap tempo door sloopzucht onder het mom van verduurzaming. Daarvoor waarschuwen erfgoedinstanties. Zij zien het in veel steden misgaan. ,,Als we nu te kort door de bocht gaan, krijgen we daar later spijt van.’’

De Gemeente 's-Hertogenbosch en Brabant Wonen doen er goed aan het rapport van de VN-rapporteur serieus te nemen.
Ook in Rotterdam werden en worden woningen tegen de wil van de bewoners gesloopt. De VN had daar kritiek op. Ik trek de parallel met 'Rotterdam'. Evengoed heeft de VN-rapporteur kritiek op het gedrag van de Gemeente 's-Hertogenbosch en Brabant Wonen.
Met hele basale wensen van de bewoners moet rekening worden gehouden. Dat doen de gemeente en BW niet. Dat blijkt uit alles.
Het Rijk en de gemeentes kunnen de aanbevelingen naast zich neerleggen maar dat is dan weer een brevet van onvermogen om naar de doelgroep te luisteren en ze daadwerkelijk te horen.
En Nederland heeft zich gecommitteerd aan internationale afspraken.
En de gemeente doet er goed aan het Rijk te ondersteunen. En als het over jezelf gaat moet je dergelijk aanbevelingen serieus nemen.
Ik ben benieuwd naar de vervolgacties van SP en bewoners.

Paul Vos, 2 januari 2024

Reactie toevoegen

U bent hier