h

Bijdrage SP tijdens begroting 2021

10 november 2020

Bijdrage SP tijdens begroting 2021

Voorzitter, hiephoi de meerjarenbegroting klopt, maar nog afgezien van de vraag of dat volgende week nog klopt, klopt het hart van onze inwoners niet echt sneller van dit nieuws.

We spreken mensen die wakker liggen, niet van de vraag of de begroting klopt, maar met vragen als: kan ik mijn bedrijf nog overeind houden? Kan ik mijn baan nog houden? Vind ik nog een nieuwe baan? Kunnen we ons huis nog blijven betalen? Als we ons huis kwijtraken, wat dan? Kunnen mijn kinderen straks nog sporten? Komen we ooit nog uit de schulden? Zal ik nog een stageplaats vinden en af kunnen studeren?  Zal ik ooit de armen van mijn kleinkind weer om me heen voelen?    

En dat komt dan bij de zorgen die er al waren voor deze vreselijke ziekte zijn entree deed. Daarom dienen wij een aantal moties in en zijn mede-indiener van een aantal moties die door anderen worden ingediend. We willen het over de echte problemen hebben.

Bijvoorbeeld motie 1 mede namens Bosch Belang, de PvdA, De Bossche Groenen en 50plus waarbij we het college oproepen vol te gaan voor de verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. Dat moet inderdaad landelijk gebeuren, maar als gemeente kunnen we, samen met andere gemeenten , de VNG een andere relevante kanalen de druk opvoeren en wij vinden dat we dat verplicht zijn aan onze inwoners om al die redenen die in de motie genoemd worden.

In motie 2 die we mede namens Bosch Belang, Gewoon Gedreven, de Bossche Groenen, de PvdA en 50 plus indienen verzoeken we het college om te onderzoeken of er in of nabij het centrum van de stad een plek gecreëerd kan worden waar daklozen hun persoonlijke bezitting overdag gratis kunnen achterlaten.  

In motie 3 Zorg voor onze mantelzorgers die we mede namens de Bossche Groenen, Gewoon Gedreven, de PvdA EN 50plus indienen, vragen we het college om extra aandacht te hebben voor preventie van overbelasting van mantelzorgers en voor de invloed die het afschaffen van de Huishoudelijke Hulp Toeslag daar eventueel op heeft.

Motie 4, namens dezelfde partijen gaat over de respijtzorg. Veel mantelzorgers blijken niet te weten dat ze hier recht op hebben en dit is een belangrijke manier om mantelzorgers te ontlasten en en daarmee overbelasting te voorkomen. Verzoek dus aan het college om dit middel breed in te zetten en onder de aandacht te brengen.

Motie 27  mede namens Leefbaar, De Bossche Groenen, de PvdA en 50 plus vraagt het college te komen met een voorstel rond zelfbewoningsplicht van 5 jaar voor alle nieuwbouw. We moeten echt voorkomen dat er gespeculeerd wordt met huizen die zo hard nodig zijn voor onze inwoners. In verschillende gemeentes wordt hier al mee gewerkt en in onze gemeente, de tweede beste stad zien we ook steeds meer dat dit hard nodig is.

Met Leefbaar en de Bossche Groenen dienen we ook motie 28 in waar we het college vragen een dringend beroep te doen met de woningcorporaties die actief zijn in onze gemeente om de huurverhogingen terug te draaien en maatwerk te leveren aan de huurders. Wij hebben deze motie natuurlijk al min of meer in dezelfde vorm eerder aan u voorgelegd, maar toen was er nog een groot optimisme over het zelfreinigend vermogen en de bereidwilligheid tot maatwerk zoals de minister ook bij elke motie in de kamer aangaf. Inmiddels is echter gebleken dat dat de hoogste huurverhoging in zes jaar heeft plaatsgevonden en blijkt deze motie dus echt wel nodig, vandaar dat we deze nog een keer voor leggen.

Ten slotte voorzitter, de SP is mede-indiener van een groot aantal moties oa om anticyclisch te investeren door investeringen in duurzaamheid naar voren te halen. Wat wij al heel lang willen is dat we als Den Bosch niet alleen als datastad, maar ook als de beste MBO stad voor techniek rond duurzaamheid bekend gaan staan. Installatie van zonnepanelen, warmtepompen, etc. Reparaties van al die techniek en van bijvoorbeeld elektrische auto’s het zou toch prachtig zijn als we daar leidend in zouden zijn. En hoe belangrijk is het in deze tijd waarin veel jongeren geen perspectief zien? De coalitie trekt zonder moeite de portemonnee of de pinpas om voor meer dan 60 miljoen een theater neer te zetten en noemt dat anticyclisch investeren, wij denken dat er betere manieren zijn die meer spin-off hebben, zowel maatschappelijk als economisch. En natuurlijk zijn we als SP altijd tegen dit theater geweest en dus niet bepaald een onverdachte bron, maar ik wil de collega’s toch graag in overweging geven: weet u zeker dat dit de beste manier is om ruim 60 miljoen in te zetten in het kader van anticyclisch investeren?

Voorzitter, het klopt dat de begroting even geklopt heeft. Maar nu klopt de realiteit weer aan!

Cecile Visscher, fractievoorzitter SP Den Bosch

Reactie toevoegen

U bent hier