h

Thema bijeenkomst: “Stop de wooncrisis”

22 februari 2020

Thema bijeenkomst: “Stop de wooncrisis”

 

Wanneer: vrijdagavond 13 Maart 2020
Inloop vanaf 19:00 uur, aanvang 19:30 uur
Waar: Cultureel Centrum de Helftheuvel - Helftheuvelpassage 115, 5224 AC 's-Hertogenbosch
Gastspreekster: Sandra Beckerman Tweede Kamerlid SP. Woordvoerder wonen, buurten en leefbaarheid.
Foto: SP

Niet alleen Nederland, maar ook Den Bosch zit in een diepe wooncrisis.
En dat raakt heel veel mensen hard. Voor steeds meer mensen is een goed en betaalbaar huis niet vanzelfsprekend. Tegelijk wordt een hele kleine groep ontzettend rijk. En dat is geen natuurramp, maar het gevolg van decennia van foute politieke keuzes.

De SP maakt andere keuzes. Wij willen dat er genoeg betaalbare woningen zijn, de markt wordt terug gedrongen. De overheid moet het voortouw nemen, want de markt lost dit niet op.
De SP wil de wooncrisis samen met de klimaatcrisis aanpakken door nieuwe energiezuinige woningen te bouwen en de bestaande woningen te verbeteren zodat de mensen niet meer ziek worden van hun eigen huis. Pak eerst de woningen met schimmel en achterstallig onderhoud aan.
En laat de overheid zonnepanelen leggen op daken die daarvoor geschikt zijn.

Deze wooncrisis komt niet uit de lucht vallen. Laten we daarom vandaag beginnen met het maken van andere keuzes en investeren in ONZE huisvesting.

U komt toch ook luisteren en meepraten, ik kijk ernaar uit!

Met vriendelijke groet,

Jolanda van den Wildenberg
Organisatiesecretaris SP Den Bosch

Kijk voor meer informatie m.b.t. “Stop de wooncrisis” op: https://sp.nl/nieuws/2020/01/stop-wooncrisis

U bent hier