h

Succes voor de SP, huurverlaging wordt per 1 juli 2019 toegepast

7 juni 2019

Succes voor de SP, huurverlaging wordt per 1 juli 2019 toegepast

Huurders die in aanmerking komen voor een huurverlaging en waarvan de woningcorporaties beschikken over de inkomensgegevens krijgen per 1 juli 2019 een huurverlaging! Een overwinning voor de huurders die te hoge huren betalen en een overwinning voor de Bossche SP, die al langer aandacht vraagt voor het verlagen van de huren.

In april deed de SP het voorstel om corporaties er op te wijzen dat zij vooruitlopend op het akkoord tussen Aedes (vereniging woningbouwcorporaties) en de Woonbond huren mogen bevriezen of verlagen.  Ook verwachtte de SP van de corporaties dat ze dit pro-actief zouden oppakken. Per 1 juli 2019 worden de verlagingen al doorgevoerd.

Bram van Boven, fractievoorzitter van de SP, is blij: ‘Fantastisch dat we dit hebben bereikt. Het is ook broodnodig. De sociale huurders binnen onze gemeente betalen gemiddeld  36% van hun inkomen aan woonlasten. Voor eenpersoonshuishoudens onder de 65 jaar is dit zelfs 41%. Het is daarom goed nieuws voor de huurders dat de Bossche corporaties dit snel doorvoeren.’

Verlaging per 1 juli 2019 geldt alleen voor de huurders die in aanmerking komen voor huurverlaging en waarvan de corporaties de inkomensgegevens hebben. Huurders waarvan de corporatie deze gegevens niet heeft, kunnen zich melden bij de corporaties om alsnog hun inkomensgegevens te geven zodat er een passende oplossing gevonden kan worden.

Foto: SP

Reacties

Eindelijk hoop er ook voor in aanmerking te komen bijna 50% van inkomen

Reactie toevoegen

U bent hier