h

Wijk-, buurt- en dorpsbudgetten

13 juli 2018

Wijk-, buurt- en dorpsbudgetten

Foto: Richard van Dok / SP

Afgelopen commissie kregen wij een evaluatie van deze budgetten te zien.

Wat opvalt is dat vooral hoogopgeleiden de weg naar deze budgetten weten te vinden. De laaggeletterden of anderstaligen vragen geen budgetten aan.

Verder wilde Rosmalens Belang dat de budgetten anders verdeeld zouden worden, dus niet per inwoner maar per actieve wijken of dorpen. Vinkel en Nuland zouden meer budget moeten krijgen.

Wij hebben dat al van meet af aan gezegd. De verbinding in de wijken te willen stimuleren op grond van verschillen in samenstelling van de bevolking. M.n. de zogenoemde achterstandswijken meer budget te geven als welvarende stadswijken.

Je ziet ook dat als men in de ene wijk geen budget krijgt voor een evenement men het bij een andere wijk probeert en wel het budget krijgt. Wij vinden dat als er een budget wordt gegeven in een wijk de activiteit ook in die wijk moet plaats vinden. De commissies die de aanvragen behandelen zijn niet transparant gekozen. Het is het ons kent ons clubje. 90% is al vaker actief in de wijk.

Willen wij echt komen tot een verbinding door wijk en dorpsbudgetten dan zal er meer aansluiting gemaakt moeten worden met de scholen en de maatschappelijke instellingen die in de wijken actief zijn. Ook zou het goed zijn om geslaagde activiteiten in een wijk, met hulp van de organisatie ook in andere wijken te laten plaatsvinden.

Ans Lokhoff.
 

Reactie toevoegen

U bent hier