h

Mantelzorg

13 juli 2018

Mantelzorg

Foto: Richard van Dok / SP

Als je in de bijstand (participatiewet uitkering) zit en je bent mantelzorger, vinden wij dat de regels aangepast moeten worden. Het verplicht solliciteren, met behoud van uitkering werken in de groenvoorziening, schoonmaak, post n.l, of doosjes vouwen kan aangepast worden zodat je mantelzorg kan blijven geven.

Vorig jaar reeds vragen in de raad hierover gesteld, antwoord was dat men coulant omgaat met die regels voor mantelzorgers. Toch hoorden wij 11 juni tijdens informeren en ontmoeten Marijke Volgers vertellen dat een vrouw die 24-uur mantelzorger is voor haar man, verplicht werd om te gaan werken.

Daarom heeft de SP onderstaande vragen gesteld.

Tijdens Informeren en ontmoeten op 11 juni heeft mevrouw Volgers de gemeenteraad toegesproken. Drie maanden geleden heeft zij de actiegroep Zorg in Actie opgericht waarbij inmiddels 30.000 mensen zich hebben aangesloten.

Mevrouw Volgers vertelde over verschillende situaties waarin zich problemen voordoen door de huidige financieringsvorm in de zorg. Een van die situaties die zij schetst is het opleggen van arbeidsverplichtingen waardoor geen mantelzorg kan worden geleverd.

Wij vinden dat mantelzorgers moeten kunnen rekenen op de ondersteuning die zij nodig hebben. Voor ons is het dan ook onacceptabel dat het verlenen van mantelzorg wordt belemmerd door arbeidsverplichtingen en zogenaamde re-integratie-activiteiten. Vorige raadsperiode heeft het college toegezegd naar deze praktijk te kijken.

Wij hebben dan ook de volgende vragen voor u:

  1. Hebben in de gemeente ’s-Hertogenbosch mantelzorgers met een intensieve zorgtaak nog steeds arbeidsverplichtingen? Kunt u ons het beleid hieromtrent schetsen?
  2. Bent u het met ons eens dat een ontheffing van de sollicitatieplicht mantelzorgers kunnen ontlasten?

 

Met vriendelijke groet,

Ans Lokhoff, Socialistische Partij Den Bosch

 

Reactie toevoegen

U bent hier