h

SP: Ook mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op een fatsoenlijk salaris

10 juni 2018

SP: Ook mensen met een arbeidsbeperking hebben recht op een fatsoenlijk salaris

Foto: Richard van Dok / SP

Den Bosch mag niet accepteren dat werknemers met een beperking in onze gemeente onder het minimumloon gaan verdienen. Die oproep doet SP-Raadslid Ans Lokhoff: ‘Als het aan het kabinet ligt mogen mensen met een arbeidsbeperking onder het minimumloon gaan verdienen én wordt hun pensioen afgepakt. Maar het minimumloon is niet voor niets het minimum. Dat geldt voor iedereen. Wij staan niet toe dat er mensen in onze gemeente, vanwege hun beperking, door de bodem zakken.’

Het kabinet Rutte-II deed de sociale werkplaatsen, waar mensen met een arbeidsbeperking nuttig werk deden, op slot. Dat moest een bezuiniging van 1,2 miljard euro opleveren. Nu komen mensen met een arbeidsbeperking nauwelijks meer aan de slag. Daarom wil staatssecretaris van Ark het mogelijk maken dat deze groep mensen onder het minimumloon aan het werk gaan en wil ze hun pensioen afpakken.

Ans Lokhoff: ‘Als we niks doen is dit weer een stapje verder in de afbraak van onze beschaving. Daarom moet onze gemeente aan dit kabinet duidelijk maken dat wij niet op dit plan zitten te wachten. Omdat wij een beschaafde gemeente willen zijn waar het minimumloon voor iedereen het minimum is, dus ook voor mensen met een arbeidsbeperking.’

De SP heeft daarom onderstaande motie ingediend, samen met GroenLinks:

Dat deze raad de grote zorgen van het regionaal werkbedrijf over het kabinetsplan om loonkostensubsidie in de Participatiewet te vervangen door loondispensatie te delen.

En wij verzoeken het college:

deze zorgen van de gemeenteraad aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kenbaar te maken;

te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de negatieve gevolgen van dit plan te compenseren en de raad hierover te informeren.

Alleen de VVD stemde tegen de motie. Alle andere partijen, waaronder ook wethouder van Olden, stemden voor de motie.

 

Reacties

Helemaal waar. Laten we het alsjeblieft niet alleen bij deze gemeente houden, maar het landelijk organiseren dat deze mensen ook minstens een minimum loon krijgen.

Beste Ans,

Mooi dat deze motie breed gedragen is en de VVD ach hadden we iest anders verwacht.

Groet,
Harry

Reactie toevoegen

U bent hier