h

SP blijft wel een oppositiepartij

19 juni 2018

SP blijft wel een oppositiepartij

Foto: Richard van Dok / SP

6 juni is in de gemeenteraad het coalitieakkoord tussen VVD, D66, CDA, GroenLinks en Rosmalens Belang besproken. De titel luidt: #073, #samen, #duurzaam, #vernieuwend.

Het is een zogenaamd akkoord op hoofdlijnen, zodat er nog meegepraat kan worden over de invulling. Maar als de titel al achter hekjes staat…

Het is een akkoord waar niks concreets in staat, behalve dan dat er 2000 laadpalen voor elektrische auto’s worden gerealiseerd en dat de aanplant van het aantal bomen wordt verdubbeld.

Bram van Boven, fractievoorzitter van de SP, is teleurgesteld: ‘Er staat niets in over het aantal te bouwen huizen. Er zijn bijna 10.000 mensen die actief zoeken naar een huurhuis, de wachttijd bedraagt intussen al 7 jaar. En in de binnenstad en de eerste ring daarbuiten zien we dat veel huizen worden opgekocht door vastgoedhaviken, om het vervolgens voor veel geld te verhuren. Dit drijft prijzen op zet onze inwoners buitenspel. Jammer dat er niks over in dit akkoord staat.’

Windmolens, een heikel punt, moeten worden gerealiseerd door coöperaties, zo is te lezen in het akkoord. Dit betekent dat mensen met geld voor aandelen kunnen profiteren van windmolens. Van Boven is het hier niet mee eens: ‘Iedereen de lasten en alleen de mensen met geld hebben de lusten, dan kun je lang zoeken naar draagvlak. We zouden veel liever zien dat de gemeente windmolens zelf zou beheren, dan profiteert iedereen er van!’

Over armoedebeleid is ook weinig te vinden, behalve dan dat het nieuwe college ‘de problemen rond armoede snel in beeld wil krijgen’. Voor de SP is het duidelijk wat de problemen zijn. Kiezen tussen je kind met een cadeautje naar een verjaardagsfeestje laten gaan, of ’s avonds warm eten? Met de trein naar opa en oma, of je kind op schoolreis kunnen laten gaan? Naar de dokter met de kans dat je de boete op ziek zijn moet gaan betalen, of je versleten schoenen vervangen?

‘Die boete op ziek zijn, het eigen risico, zo vertelt Van Boven, zou dit college voor de laagste inkomens moeten betalen. In het akkoord staat dat er wordt ingezet op de gezondheid van de inwoners… maar als je niet naar de dokter gaat omdat je de boete niet kunt betalen, dan is dat slecht voor je gezondheid.’

Op het gebied van cultuur wordt er wederom ingezet op historie. Terwijl er een levendige urban cultuur is in de gemeente. Van Boven: ‘3 maart is er een manifest ondertekend om urban echt te omarmen door het college, maar het enige dat we teruglezen is dat er ‘meer ruimte wordt geboden’. Dit manifest is ook ondertekend door D66 en GroenLinks. Wij begrijpen het als de 15000 urbanisten teleurgesteld zijn nu ze zien dat de woorden nauwelijks in daden zijn omgezet.’

De SP zal goede voorstellen ondersteunen en felle oppositie voeren bij slechte voorstellen. De SP heeft tegen het akkoord gestemd. ‘Het is simpelweg niet de manier hoe wij de stad zouden besturen,’ zo besluit Van Boven.

Opvallend is dat PvdA, Bosch Belang en Leefbaar ’s-Hertogenbosch voor het akkoord gestemd hebben. De oppositie is dus onverwacht smaller geworden.

Reactie toevoegen

U bent hier