h

SP bij FNV-debat: “Mensen zijn geen kostenpost!”

28 februari 2018

SP bij FNV-debat: “Mensen zijn geen kostenpost!”

Foto: Richard van Dok / SP

De partijen (PvdA, CDA, D66, GroenLinks en SP) die aanwezig waren bij het FNV-debat in het cultureel centrum op de Helftheuvel, debatteerden aan de hand van stellingen met elkaar en met de zaal. Alleen de partijen die de moeite hadden genomen om te reageren op een manifest van het FNV waren uitgenodigd.

Zeven partijen hadden dat gedaan, maar de VVD had zich afgemeld en Bosch Belang kwam gewoon niet opdagen. Over een aantal van de stellingen waren de aanwezige partijen het snel eens. Vooral over het belang van goede zorg en over het belang van meer bouwen en dan het liefst levensloopbestendig, was men het snel eens. Bram van Boven: “We moeten ophouden om mensen te zien als kostenpost. Dat gebeurt nu als mensen ziek zijn en ook als mensen gebruik moeten maken van een bijstandsuitkering. Natuurlijk kun je best wat bezuinigen in de zorg bijvoorbeeld door minder bureaucratie en minder topinkomens, maar dat kan nooit het doel zijn. Het doel is goede zorg leveren aan iedereen die dat nodig heeft. Net zoals het doel bij de bijstandsuitkering moet zijn om een goed vangnet te bieden aan wie dat nodig heeft.”

Bij de stellingen over de sociale werkvoorziening en de garantiebanen voor mensen met een arbeidshandicap liepen de meningen iets meer uiteen. Op de SP na vond iedereen dat de gemeente het eigenlijk wel heel goed doet. Bram van Boven wees erop dat we misschien als gemeente iets boven het landelijk gemiddelde zitten, maar dat het nog lang niet voldoende is. Op de vraag of de partijen vonden dat de mensen die via de Participatiewet werken onder een cao moeten vallen en dat dit bij het VNG bevochten moet worden zeiden alle partijen dat heel belangrijk te vinden, zelfs het CDA die eerder een motie van de SP die daarom vroeg afwees.

De toeschouwers kwamen nog met goede ideeën (o.a. rond het tekort aan geschikte woningen voor ouderen en het aannemen van arbeidsgehandicapten) en vragen en hoewel niet iedereen blij was met de eensgezindheid van de aanwezige partijen gaf het voor ons als SP wel wat ideeën die we met die partijen willen aanpakken. Als ze er na de verkiezingen nog hetzelfde over denken tenminste.

Reactie toevoegen

U bent hier