h

Zorgaanbieder Virenze failliet

9 januari 2018

Zorgaanbieder Virenze failliet

Opnieuw dreigen de mensen die afhankelijk zijn van zorg en de werknemers de dupe te worden. Daarom stelt onze volksvertegenwoordiger Ans Lokhoff de volgende vragen aan het college.

Afgelopen maand werd GGZ-aanbieder Virenze failliet verklaard, zij hadden 10.000 kinderen en volwassenen als ambulante hulp in hun bestand. De cliënten worden overgenomen door andere aanbieders, ook het personeel zal grotendeels worden overgenomen.

De reden van het faillissement is zogenaamd slecht beleid maar ook de bezuinigingen in de zorg spelen een rol. Hier hebben de cliënten niet om gevraagd, zij blijven afhankelijk van zorg.

Tijdens de laatste begrotingsbehandeling viel o.a. op dat het budget voor PGB’s niet volledig werd gebruikt. Dit kwam doordat cliënten geen aanspraak maken op het volledige budget en omdat men meer overstapt naar hulp in natura (HIN).

Inmiddels hebben wij een brandbrief ontvangen van Smart-Coach over het niet op tijd verlengen van PGB’s. Afgesproken termijnen zijn overschreden. Cliënten leven in onzekerheid, zo ook de zorgverleners.

Dit brengt de SP op de volgende vragen:

  1. Bent u bekend met deze brandbrief?
  2. Wat is de reden van de achterstand in onderzoek voor ambtshalve verlenging van een PGB?
  3. Bent u bereid om per omgaande de verlengingen van de budgetten door te geven aan de SVB?
  4. Kunt u de zorg waarborgen voor de cliënten met een PGB?
  5. Wat gaat u doen in de toekomst om zo’n zorgleemte te voorkomen?

Namens de SP fractie

Ans Lokhoff

Reactie toevoegen

U bent hier