h

Van de voorzitter

28 november 2017

Van de voorzitter

Voor elkaar

De vorige keer heb ik jullie verteld over de veranderingen in het kiezen van het landelijk partijbestuur. Woensdag 22 november hebben we op onze ledenvergadering met een kleine groep leden het congresstuk en de kandidaten en de tegenkandidaten voor het bestuur besproken. We kennen ze natuurlijk niet allemaal persoonlijk maar uit de beschrijvingen die ze van zichzelf geven kun je aflezen dat er een bonk aan ervaring en energie klaar staat om de komende 2 jaar te zorgen voor een sterke partij. Ze staan klaar om ons gezicht naar buiten te versterken en om alle afdelingen en actieve leden te ondersteunen om lokaal het verschil te kunnen maken. In het congresstuk ‘Voor Elkaar’ kunnen we lezen wat ons doel is en hoe we daar de komende tijd aan gaan werken.
Het kapitalisme en de neoliberale politiek van de afgelopen decennia stelt keer op keer de markt boven de mens en het kapitaal boven arbeid. Met nog meer ongelijkheid en iedereen voor zichzelf als gevolg. Die verdeling van de gemeenschap in sub-groepjes en individualisten zorgt voor verdeling en bestrijden van elkaar in plaats van samen tegen het kapitaal.
De SP zet in op het versterken van gemeenschappen, het verbinden van mensen in lokale acties en rondom landelijke thema’s. Van het verdwijnen van de 55+ labels tot het Nationaal ZorgFonds en alles er tussen in, campagnes waar we de mensen zelf bij betrekken. Qua organisatie en kennis vergt dat wel het een en ander van ons als partij en van ons als afdeling. Ook daarover staan er in het stuk veel voorstellen, van meer budget voor kleine afdelingen, en coaches voor alle afdelingen tot aan het verstevigen van onze kennis via de Spanning en nieuwe Kaderkranten.
Onze jongeren doen het goed; de huisjesmelker van het jaar verkiezing, de Young and United campagne voor verhoging van het minimum jeugdloon en nu de campagne tegen de flexcontracten. Allemaal thema’s die jongeren direct raken en we zien dan ook dat steeds meer jongeren zich aansluiten bij de SP.
We gaan onze horizon verbreden, ons wetenschappelijk bureau gaat niet alleen voor ons aan de slag maar zal zich meer en meer gaan mengen in het publieke debat net als onze volksvertegenwoordigers in de Kamers en de EU. We zetten in op samenwerking met gelijkgestemden, binnen de politieke arena maar ook daar buiten.
Kortom, de leden waren het er eigenlijk allemaal over eens, een goed en stevig plan voor de toekomst. Want SP’ers doen dit Voor Elkaar en dat krijgen we Voor Elkaar!

Na de feestdagen op 8 januari bespreken we het stuk opnieuw in de afdeling en kunt u mee stemmen op de leden van het partijbestuur. U bent van harte uitgenodigd om mee te beslissen hoe en met wie de SP 2018 in zal gaan!
 

ALV maandag 8 januari 2018
Locatie: Wijkcentrum De Stolp
Adres: Rijnstraat 497, 5215EJ Den Bosch
We starten om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30).
Afronding rond 22:00uur met een gezamenlijke borrel

 

Reactie toevoegen

U bent hier