h

VAN DE VOORZITSTER

7 oktober 2017

VAN DE VOORZITSTER

AANDACHT VOOR WAAR HET WERKELIJK OM GAAT

Man man, wat een paar onrustige weken voor onze club. Na het boek van Sharon is de SP ook nog negatief in het nieuws geweest door dat enkele afdelingen niet mee gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen en daarna kwam onze afdrachtregeling weer onder vuur te liggen. Wat heb ik me geërgerd zeg, niet zo zeer over dat dit in het nieuws is maar wel over het feit dat het veelal gaat om eenzijdige berichtgeving waarbij niet alles of verkeerde informatie vermeld wordt. Een van de eerste dingen die ik mee gekregen heb van Jan Marijnissen is dat je altijd vanuit meerdere bronnen je informatie moet halen, lees verschillende kranten, kijk ook eens naar Hart van Nederland of WNL, actualiteiten programma’s van de BBC, het journaal in Duitsland, CNN of Al Jazeera. Dat verruimd je visie en zorgt ervoor dat je een situatie van meerdere kanten kunt bezien.

Maar ik kan me voorstellen dat het wat vragen oproept bij onze leden en stemmers. Dezelfde leden en stemmers hebben ervoor gezorgd dat Sharon voor ons in de kamer kwam, juist voor ons en dus in dienst staat van de stemmers. Een persoonlijke beleving van de situatie in de Kamer is een persoonlijk verhaal wat een inkijkje geeft van één kant. Zo zijn er ook een paar afdelingen die deze keer niet mee doen aan de gemeenteraadsverkiezingen om verschillende redenen. Ik snap dat dat niet leuk is en een enorme teleurstelling voor enkele hardwerkende kaderleden, raadsleden en wethouders. Op de partijraad waar ik als afdelingsvoorzitter samen met ruim 160 andere voorzitters heb gesproken over de koers en richting. Waar we gestemd hebben over wie er in een speciale commissie plaats neemt om te beoordelen of een afdeling 2-ledig sterk genoeg is om deel te nemen. Want naast een goede en stevige fractie in de gemeenteraad is de afdeling zelf actief en draaiend houden de basis. Zonder die basis had u nu geen Tribune met Terplekke in de bus, zonder onze webmaster en mensen die schrijven over waar ze mee bezig zijn voor de stad en hun mensen, geen actuele website. De mensen van de hulpdienst die iedere keer weer mensen met persoonlijke problemen proberen te helpen. Actieve leden die mee lezen en stemmen over verkiezingsprogramma’s van de Kamers, Europa en de Provincie. Leden die er zijn als we het malieveld vol zetten voor betere zorg, een fatsoenlijk salaris en minder werkdruk voor leraren, die samen op Roze zaterdag staan voor de regenbooggemeenschap of mee helpen om de mensen van de 55+ huurhuizen een stem te geven bij Zayaz. Zonder al deze mensen draait de afdeling niet. Maar ook de penningmeester, die zorgt ervoor dat we verantwoordelijk met ons geld om gaan. Het geld wat door u als lid maar ook door al onze vertegenwoordigers is ingelegd om acties van te voeren, om kaderleden te scholen, om een zaal te huren voor de ledenvergadering of een buurt actie. Door deze afdracht zijn we onafhankelijk van giften van derden en is geld geen motivatie voor baantjes jagers om voor de SP in de raad te gaan. Iedereen binnen de SP kent het principe en tekent daarvoor voor je ook maar 1 stap zet in een raadszaal. Dat minister plassterk daar een probleem mee heeft,…4 jaar lang is het een minister die niets voor elkaar heeft gekregen en nu op het eind een linkse bondgenoot een hak proberen te zetten.
Zoals ik al eerder aan gaf, ik heb me enorm geërgerd aan dit alles. Ten eerste omdat dit alles geen recht doet aan al die duizenden vrijwilligers die zich te pas en te onpas belangeloos inzetten voor onze club en een rechtvaardiger bestaand voor iedereen in Nederland en daar buiten. Een klap in hun gezicht!
Maar ook omdat dit zo afleid van waar het werkelijk over zou moeten gaan. Want ik weet niet of u ook een beetje mee krijgt wat er besproken is aan de onderhandelingstafel? Het ziet er niet best uit voor een groot gedeelte van de mensen. Btw verhoging van 3% op de laagste schijf, extra belasting op energie gebruik, de verhuurders heffing gaat gewoon verder omhoog, de korting op de Wajong uitkering gaat gewoon door, de zinloze sollicitatieplicht voor 50+ers, verhoging pensioenleeftijd en participatie wet blijven gewoon van kracht. Maar de winstbelasting gaat omlaag en belasting ontwijking van grote bedrijven en vermogenden wordt niet aangepakt. Het neoliberale beleid waar de mens onder het grote geld staat, gaat gewoon door. Daar zou al onze ergernis en energie van ons naar toe moeten gaan!

Met kameraadschappelijke groet, jullie voorzitster Patty Hamerslag

Reactie toevoegen

U bent hier