h

Rondvraag SP inzake Bouwlocaties sociale huurwoningen

3 oktober 2017

Rondvraag SP inzake Bouwlocaties sociale huurwoningen

Aan het college van B&W ’s-Hertogenbosch

’s-Hertogenbosch, 2 oktober 2017

Betreft: Rondvraag vergadering ROB, 3 oktober 2017, over Bouwlocaties sociale huurwoningen

Geacht college,

Tussen 2020 en 2025 dienen er nog 1100 sociale huurwoningen te worden gebouwd. Zo is overeengekomen tussen u, SHP en de woningbouwcorporaties.

Tijdens de algemene beschouwingen in mei dit jaar uitte onze fractie al haar zorgen of dit wel gehaald zou worden. Corporaties waren nog in ongewis over welke locaties er bebouwd zouden worden.

Daar waar u snel plannen maakt om een nieuw theater te bouwen, lijkt de bouw van deze sociale huurwoningen geen prioriteit te hebben.

Afgelopen 28 september hebben we van Zayaz begrepen dat zij nog steeds niet weten waar ze aan de slag kunnen. Uw bestuursakkoord heet ‘Aan de slag’ maar dit lijkt vooralsnog niet van toepassing op het bouwen van deze 1100 sociale huurwoningen.

Om de corporatie te citeren: ‘Het geld staat klaar, de plannen liggen klaar… het is wachten op de locaties.’

De SP fractie heeft grote zorgen of de gestelde doelstelling wel gehaald wordt en stelt u daarom de volgende vragen:

  • Bent u het met ons eens dat deze bouw een bijdrage kan leveren aan een minder gespannen sociale huurwoningmarkt?
  • Welke locaties komen wat u betreft in aanmerking voor de bouw van deze sociale huurwoningen?
  • Op welke termijn informeert u de corporaties op welke locaties ze kunnen bouwen?

Met vriendelijke groet,

Bram van Boven, Socialistische Partij

Reactie toevoegen

U bent hier