h

Armoede en Schulden

2 oktober 2017

Armoede en Schulden

De SP heeft tijdens de gemeenteraad van 20 september een motie ingediend.

Wij willen dat niet alleen de mensen die op sociaal minimum moeten rond zien te komen de eenmalige tegemoetkoming ontvangen, maar ook mensen die net iets meer verdienen dan dit sociaal minimum kunnen deze tegemoetkoming goed gebruiken.

Huib van Olden, de verantwoordelijk wethouder, denkt daar anders over; de meerderheid van de gemeenteraad was het met hem eens.

Een groter wordende groep chronisch zieken in onze stad komt door hun ziekte in de financiële problemen omdat zij de kosten niet meer volledig kunnen betalen.

Ook andere burgers die net iets meer verdienen dan het sociaal minimum hebben vaak financiële problemen.

In het Brabants Dagblad van vrijdag 22 september meldt het college: “Wij vinden het zo erg dat kinderen in armoede moeten leven en dat er zoveel mensen schulden hebben”.

De meeste voorkomende oorzaken dat men schulden heeft zijn:

  • De ziektekostenverzekeraar, het totaal bedrag aan premie en eigen risico stijgt ieder jaar. Ook voor volgend jaar is een premieverhoging gepland en staat in plaats van de verhoging van het eigen risico een bedrag dat veel hoger is dan € 15,00 per jaar gepland.
  • De woningbouwcoöperatie: Omdat ieder jaar de huur weer omhoog gaat.
  • De energieleverancier: ook hiervoor zijn de kosten iedere maand weer hoog.

De gemeente Den Bosch had aan deze problematiek iets kunnen doen als onze motie was aangenomen.

Maar de gemeente heeft een ander plan bedacht:

Men gaat vrijwillige ambassadeurs aanstellen om armoede op te zoeken.

Preventie: Zodra iemand zijn kosten niet meer kan betalen, gaat men met deze mensen praten.

En nog meer van dit soort geldverkwistende maatregelen. Feit is dat ook zonder dit soort niets toevoegende onderzoeken al duidelijk is dat de kosten voor mensen met een laag inkomen de pan uit rijzen en dat het beter is vooraf deze bewoners van Den Bosch te helpen met een eenmalige uitkering. 

Wij blijven knokken voor een betere verdeling van de inkomsten en uitgave in deze gemeente.

 

Reactie toevoegen

U bent hier