h

Succesvolle bijeenkomst van de SP: 55+ is goud waard

10 juli 2017

Succesvolle bijeenkomst van de SP: 55+ is goud waard

Foto: Richard van Dok / SP

Afgelopen zaterdag heeft er, op initiatief van de SP in Den Bosch, een bijeenkomst plaatsgevonden met bewoners van de woningen waarvan het 55+ label door woningcorporatie Zayaz, zonder enig overleg, is verwijderd. Ondanks een vrije zaterdag en het mooie weer waren er maar liefst 75 bewoners aanwezig.

Foto: Richard van Dok / SP

Nadat bekend werd dat Zayaz eenzijdig het 55+ label van de betreffende woningen had afgehaald, is de SP aan de slag gegaan met een huis-aan-huis enquête onder de  bewoners, om hen te vragen wat zij van deze eenzijdige beslissing vinden. Bram van Boven, fractievoorzitter van de SP vertelt waarom:

Foto: Richard van Dok / SP

‘We kregen een vraag hierover binnen van een bewoner aan de Zwartbroekweg. Na een korte inventarisatie ronde bleek dat de huidige bewoners van de 55+ woningen niet zijn betrokken bij het besluit van Zayaz het 55+ label van hun woning te halen. Zij werden simpelweg per brief voor een voldongen feit geplaatst. Dat de bewoners hier boos over zijn is logisch en daarom hebben wij het initiatief genomen om bij zoveel mogelijk huurders na te gaan wat ze er van vinden.’

In totaal hebben we 277 gesprekken gevoerd en enquêtes afgenomen, maar liefst 214 mensen zijn tegen het verwijderen van het 55+ label, 34 zijn er voor en de rest had niet de behoefte om er iets over te zeggen. Ook op de bijeenkomst blijkt dat de bewoners nog steeds boos en teleurgesteld zijn. Een bewoonster hierover: ‘Je opent een brief van Zayaz en je schrikt je kapot.Waarom hebben ze ons niet gevraagd wat we er van vinden?’ Een andere bewoner voegt hier aan toe: ‘Er is jarenlang gesloopt en verkocht  zonder dat er bijgebouwd is en nu moeten wij de gevolgen daarvan ervaren,’ aldus een andere bewoner. ‘We willen rustig kunnen wonen en dat kan in een 55+ complex.’

Foto: Richard van Dok / SP

Naar aanleiding van de ophef over hun besluit heeft Zayaz een brief verstuurd, waarin men aangeeft de ontstane ophef te betreuren. Het stelt de bewoners geenszins gerust en er wordt besloten de krachten te bundelen en tot actie over te gaan. Er wordt een comité opgericht, er worden posters, met de leus ‘55+ is goud waard’, uitgedeeld en er is een standaard bezwaarbrief beschikbaar. ‘De komende tijd is Zayaz nog niet van de bewoners af  en de SP staat klaar om samen met hen dit eenzijdig genomen besluit aan te vechten’ aldus Patty Hamerslag, voorzitter van de Bossche SP.

Foto: Richard van Dok / SP

Reactie toevoegen

U bent hier