h

Update: Eindelijk aanpak overlast Churchilllaan na vragen van de SP

23 april 2017

Update: Eindelijk aanpak overlast Churchilllaan na vragen van de SP

De SP berichtte 23 april al dat er eindelijk een aanpak komt in
de strijd tegen de overlast die buurtbewoners aan de Churchilllaan
ervaren.

Ondertussen begint de aanpak al zichtbaar te worden, zo valt
te lezen op de website van het Brabants Dagblad. Zo is er een
verscherpt toezicht, zijn er boetes uitgedeeld en is de verlichting
aangepast.
De SP is blij dat er eindelijk een aanpak is. Bram van
Boven, fractievoorzitter van de Bossche SP hierover: ’We hebben het
meerdere malen onder de aandacht gebracht van het college. De bewoners
voelden zich lang niet serieus genomen. We zijn blij te lezen dat de
woorden eindelijk in daden worden omgezet.’
Ook een wijkbewoner is
blij met de stappen die zijn gezet: ‘De eerste ontwikkelingen zijn
positief, eindelijk worden we gehoord. We zijn er nog niet, maar hebben
vertrouwen in het vervolg, anders trekken we uiteraard weer aan de bel.’

Link naar artikel in Brabants Dagblad van 16 oktober

Het oorspronkelijke artikel:

De SP fractie had tijdens de raadsvergadering van 3 april j.l. wederom vragen gesteld aan het college over de overlast die bewoners en omwonenden al jarenlang ervaren. In maart werd de SP weer benaderd door bezorgde bewoners.

Het gaat om overlast die zich al sinds 2004 voor doet. Ondanks dat de SP ook in 2016 al vragen had gesteld en de bewoners een hele lijst aan meldingen hebben gedaan, bleven maatregelen en handhaving uit. Alle toezeggingen voor extra toezicht hebben niet gezorgd voor de gewenste rust voor de omwonenden. De bewoners voelden zich niet serieus genomen en zijn intussen de wanhoop nabij.

Fractievoorzitter van de SP Bram van Boven legt uit: ‘Overlast als drugsgebruik in het portaal, intimidatie van direct omwonenden, pogingen tot inbraak en ook geluidsoverlast tot 03.00u in de nacht, zorgt er voor dat bewoners continue gespannen zijn. Mensen doen ’s nachts vaak geen oog dicht, maar moeten wel weer om 06.00u op om naar hun werk te gaan. Normaal functioneren en leven is zo bijna onmogelijk geworden. Dit moet gewoon gestopt worden.’

Er lijkt nu schot in de zaak te komen om de overlast aan te pakken en dat werd hoog tijd. De burgemeester heeft de gemeenteraad een brief geschreven waar in staat dat de gemeente gaat samenwerken met veiligheidspartners om de overlast te lijf te gaan. Zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk. Concreet wordt er ingezet op:

Beteugeling en terugdringing van overlast van de horecagelegenheden (zowel binnen als buiten de gelegenheden.

Naleving van wet- en regelgeving

Aanpak van de verloedering en vervuiling van de openbare ruimte en portieken

Inzichtelijk maken en aanpakken van de mogelijke criminele activiteiten rondom en in de horecagelegenheden.

Van Boven is blij met de brief: ‘Ik denk dat dit plan van aanpak snel resultaat op kan leveren, zodat bewoners er gewoon weer veilig kunnen wonen en genieten van hun nachtrust.  De Burgemeester moet het nu echt waar gaan maken, de bewoners voelen zich al zo lang in de steek gelaten. ‘

 En wat als er weinig  verandert? ‘Ja, dan hebben vragen dus weinig zin en wordt het misschien wel tijd voor een andere aanpak,’ zo besluit Van Boven.

Reactie toevoegen

U bent hier