h

SP Den Bosch: Vragen over beloning burgemeester Rombouts.

10 maart 2017

SP Den Bosch: Vragen over beloning burgemeester Rombouts.

Foto: Gemeente 's-Hertogenbosch / bezoekdenbosch.nl

De SP heeft vragen gesteld over de beloning van burgemeester Rombouts bij het Kennisplatform EMV (Kennisplatform Elektromagnetische Velden). Dhr. Rombouts heeft aangegeven €11.500,- te hebben ontvangen in 2015 van het Kennisplatform.

De SP heeft gezocht naar het jaarverslag uit 2015, maar dit is niet te vinden op de site van het Kennisplatform. Fractievoorzitter Bram van Boven vertelt: 'Wat opvalt is dat er wel andere jaarverslagen op de site staan. In 2013 en
2014 blijkt onze burgemeester €23.000,- te hebben ontvangen. Er staat
ook een jaarplan voor 2016 op de site, met een bedrag begroot voor
€24.000,-. Van 2015 is dus niks terug te vinden. We hebben daarom de
vraag gesteld aan het college of ze aan kunnen tonen dat het in 2015
inderdaad gehalveerd is.'

Het is overigens niet de eerste keer dat de Bossche SP fractie vraagtekens plaatst bij de neveninkomsten van de burgemeester. In 2012 heeft de fractie al vragen gesteld en dat was niet het enige. Ook ROOD, jong in de SP, had aandacht voor de neveninkomsten. Bram was daar toen zelf ook bij. 'We hebben toen met ROOD een gouden spaarvarken aangeboden en de burgemeester gevraagd de neveninkomsten te storten in de gemeentekas', zegt Bram. 


Aan de Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch
 ’s-Hertogenbosch,  2 maart 2017
Art. 33 vragen RvO: Neveninkomsten burgemeester

Geacht college,
14 februari hebben we de berichten kunnen lezen over de neveninkomsten van een aantal burgemeesters en wethouders in het hele land. Onze burgemeester Rombouts is lijstaanvoerder met forse neveninkomsten. De bedragen die we in de media hebben kunnen zien komen overeen met wat er op de website van de gemeente 1 staan vermeld. Zo kunnen we lezen dat de inkomsten in 2015 als voorzitter van het Kennisplatform EMV €11.571,- bedroegen.
Nu heeft de SP fractie als steekproef de website van Kennisplatform EMV bekeken en in de o.a. jaarverslagen van 2013 en 2014 2 zien we het bedrag staan van €23.000,-. Tevens is het jaarplan 2016 gepubliceerd 3  waarin de gelden begroot staan voor €24.000,-. In 2015 is tussen de jaarverslagen en het jaarplan de beloning dus gehalveerd. We hebben contact opgenomen met het Kennisplatform, maar helaas is er geen jaarverslag 2015 i.v.m. ‘minimale activiteiten’. De halvering is mondeling overeenkomen, aldus het Kennisplatform.

Dit roept bij de SP de volgende vraag op:

- Klopt het dat in 2015 de beloning is gehalveerd? Zo ja, kunt u ons dat aantonen?

Bronnen:

Namens de fractie van de Socialistische Partij,
Bram van Boven

Reactie toevoegen

U bent hier