h

Alle handen werken samen: Pak de Macht.

6 februari 2017

Alle handen werken samen: Pak de Macht.

De verkiezingen zijn in aantocht! 15 maart zal Nederland weer naar de stembus gaan en na het afbraakbeleid van de afgelopen decennia is het hoog tijd dat er weer geïnvesteerd gaat worden in de mensen! De marktwerking, het neoliberale gedachtegoed, de financiële crisis, de,opkomst van het rechts extremisme, de afbraak van onze zorg, de
pensioenen en sociale zekerheid, de stijgende huren en het alsmaar uitdijende Europa. Dat we ons niet laten verdelen op basis van leeftijd, achtergrond, geloof, geaardheid of gezondheid. Geen rassenstrijd maar een klassenstrijd!

De afgelopen maanden is de SP zowel landelijk als lokaal druk bezig geweest met de voorbereidingen en het verkiezingsprogramma. Want het moet en het kan anders, we pakken de macht terug! We willen bouwen aan een land waarin we samen leven en samen werken. Een Nederland waarin je medemens niet je concurrent is maar je collega
van het werk en je buurman. Een Nederland waar we geen winst maken over de rug van patiënten en waar we respectvol omgaan met onze ouderen. Geen iedereen-voor-zich maar samen!

Samen zullen we er ook voor moeten zorgen dat men straks niet meer om de SP heen kan! Iedereen kan een steentje bijdragen aan deze verandering in Nederland. Onze actieve leden gaan de komende weken weer flink aan de slag. Maar ook u kunt ons helpen en dat kan gewoon vanuit huis. Wordt vriend van de SP facebookpagina’s van den Bosch en de landelijke SP door deze te liken. Deel onze plannen, onze berichtjes, onze filmpjes. Zoek ons op op Twitter en instagram en deel. Vertel uw familie en vrienden dat er een alternatief is! Ga naar de website www.nationaalzorgfond.nl en steun dit plan, ook daar staan leuke filmpjes om te delen.

De komende weken gaan we ook sympathisanten bellen,dat kan vanuit huis. Hoe klein ook zoals bijvoorbeeld een SP verkiezingsposter achter uw raam plakken, alles helpt!

Ons team gaat ook de straat op, langs de deuren, de buurten in, mensen aanspreken bij winkelcentra, flyers verspreiden. Iedereen vertellen dat we hele goede plannen hebben:

  • Een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico, we breken de macht van de verzekeraars.

  • We verlagen de huren en bouwen meer betaalbare huizen.

  • Iedereen kan met 65 met pensioen en als je wilt en kunt mag je langer doorwerken.

  • We verhogen de lonen en de AOW uitkering met 10 procent.

  • Goed en betaalbaar onderwijs voor iedereen, we verkleinen de klassen en basisbeurs komt terug.

  • Een nationale volksbank en multinationals betalen gewoon belasting.

  • Dat de vervuiler betaalt en we maken de overstap naar een duurzame schone economie.

Wilt u eens kennis maken met ons team of een handje helpen? Neem dan even contact met mij op via denbosch@sp.nl of 06-49315318. We gaan samen naar het Nationaal Zorg Debat op zaterdag 18 februari, ieder zaterdag middag gaan we rond 14:00 uur samen lunchen op ons kantoor, zondag 12 maart bent u welkom voor een kennismakingsbezoek bij mij thuis. Natuurlijk sluiten we deze periode ook af met een verkiezingfeestje. Op de avond van 15 maart volgen we gezamenlijk hoe Nederland gestemd heeft en proosten we op een goede uitslag! We laten u binnenkort weten waar en hoe laat.

Ons team hoopt u te zien, via uw poster achter uw raam, op facebook, twitter, in de buurt of bij een van de bijeenkomsten!

Met kameraadschappelijke groet,

uw voorzitster Patty Hamerslag.

U bent hier