h

Ongelijkheid, daar kunnen we veel aan doen!

25 november 2016

Ongelijkheid, daar kunnen we veel aan doen!

Foto: SP

Wat een heftig maandje vol met belangrijk nieuws en opvallende acties. Om te beginnen bij Prinsjesdag en de algemene beschouwingen. Wat een goed nieuws show was dat zeg! Het gaat weer beter met de economie dus we gaan er allemaal weer wat op vooruit, dat hebben we wel verdiend want we hebben allemaal al die jaren flink ingeleverd. Allemaal zeg je? Nou nee, juist deze maand heeft de SP ook bekeken hoe het nu daarmee gegaan is.

In de jaren van de crisis was er 1 groep die niet ingeleverd heeft. De rijkste 20% van alle Nederlanders is er in de jaren van de crisis juist een paar procent op vooruit gegaan! Rutte en concerten hebben goed voor hen gezorgd. Hoezo krijgen we nu allemaal iets van onze koopkracht terug? Er is een groep die zelfs in de afgelopen jaren er op vooruit is gegaan.

Blijvende onduidelijkheid van de gevolgen
Onlangs heeft de algemene rekenkamer laten zien dat Rutte niet eens weet wat het effect is van die 50 miljard bezuinigingen. Vaak blijft onduidelijk wat de financiële opbrengst nu daadwerkelijk is. Het kabinet weet niet eens wat deze kaalslag voor maatschappelijke consequenties en economische schade hebben gehad. 

Combinatie van snijden en uitgeven
We kregen zelfs bijval van de ING die uitgebreid onderzoek heeft gedaan naar het bezuinigingsmantra van Rutte I en II. 'De combinatie van snijden in de uitgaven en hervormen heeft de Nederlandse economie onnodige schade toegebracht', aldus Marieke Blom van de ING. Dit heeft  enorm veel banen gekost, de ING schat zeker enkele honderdduizenden. Daarnaast zorgt deze bezuinigingsronde ervoor dat onze economie minder hard groeit in vergelijking met landen om ons heen.  

Verkeerde antwoord op de crises
De Rabobank was al eerder zeer kritisch op Dijsselbloem en Rutte en daar komen nu zelfs werkgevers, het IMF en vele ‘rechtse’ economen bij. Bast Jacobs “Rutte gaf het verkeerde antwoord op de crises, juist investeren en geen lastenverzwaring.”  De SP is blij met deze ommekeer, het moment  voor ons voorstel om het minimumloon omhoog te gooien met 10%.  Diegene die de klappen hebben opgevangen hebben recht op een leefbaar inkomen! Goed tegen de enorme armoede en goed voor de economie. Iedere cent die deze mensen erbij zullen krijgen wordt direct uitgegeven in de winkels en dienstverlening.  Dit voorstel kunt u steunen op https://doemee.sp.nl/loon  

Huurexplosie
Ook de huurexplosie van Blok en consorten, in de  afgelopen 20 jaar zijn die met 28% omhoog gegaan. Daar moet een einde aan komen want steeds meer mensen kunnen het niet meer betalen ! Er moet minimaal  400,- vanaf. Zie link.

Ongelijkheid
Bij de algemene beschouwingen kregen we een ander staaltje ongelijkheid voorgeschoteld. Emile die met vuur en zwaard het Nationaal ZorgFonds verdedigde. Na de zoveelste keer verteld te hebben hoe we het afschaffen van het eigen risico willen betalen, hadden de tegenstanders nog niet geluisterd. Het was te verwachten natuurlijk dat de tegenstanders van het afschaffen van de marktwerking ons plan af zouden proberen te kraken.

Onze minister Edith Schippers “De zorgkosten zijn al inkomens afhankelijk en daarmee gelijk verdeeld.”  

1 op de 5 mensen ziet af van de zorg 
Nou Edith, Hoe kan het dan dat 1 op de 5 mensen wel eens af ziet van zorg vanwege de kosten en hoe kan het dan dat ruim een miljoen mensen een betalingsregeling hebben met zorgverzekeraars?  Ook in de zorg is de ongelijkheid aan het stijgen en er was al een enorme ongelijkheid. Ook de toelatingsbeperkingen op de verpleeg en verzorgingstehuizen in combinatie met de bezuinigingen op de thuiszorg zorgen ervoor dat een goed verzorgde oude dag alleen nog maar voor diegene is die het kan betalen. 

Wanneer je minder te besteden hebt leef je gemiddeld 7 jaar korter en 15 jaar met een slechtere gezondheid dan iemand die een riant inkomen heeft.

Gevolgen van een lagere maatschappelijke positie
De oorzaken hiervan zitten niet alleen in inkomen maar vooral ook in je maatschappelijke positie, lichamelijk zwaarder werk, slechtere leef gewoontes. Je hebt minder kennis van gezondheid en minder toegang tot gezonde voeding. Maar ook psychische problemen door werkeloosheid of te laag loon, zorgen om rekeningen en schulden, de verloedering in je buurt en huis, de zorgen over de toekomst van je kinderen.

De maatschappij die je vervolgens een ‘Labbekak’ noemt en je zo ook behandeld! Dit alles zorgt voor zoveel stress dat dat ten koste gaat van je gezonde levens jaren en geluk. 

‘Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje’ zei mijn oma vroeger.

Door de invoering van het leenstelsel wat studenten met enorme schulden opscheept is studeren voor de happy few geworden. Daarnaast blijkt dat het opleidingsniveau van je ouders effect heeft op welk schooladvies een kind krijgt. Even slim maar een lager schooladvies. Het gezegde kan worden afgestoft en is weer helemaal terug van weggeweest. 

Kinderen in armoede
Het is een schande dat in Nederland ruim 400.000 kinderen dagelijks last hebben van deze armoede en daardoor niet dezelfde kansen krijgen om zich te ontwikkelen en een mooier leven voor zichzelf op te bouwen.

Ongelijkheid groeit
De ongelijkheid krijgt in Nederland steeds meer vat op de maatschappij. Ongelijkheid in inkomen en daarmee ongelijkheid in kansen op een volwaardig en gezond leven.  Deze ongelijkheid beïnvloed de hele maatschappij, het maakt mensen bang , onzeker en vijandig, heel Nederland heeft daar last van. Studies laten zien dat een eerlijkere verdeling van inkomen en vermogen de bevolking toleranter en  gelukkiger is. 

En dan hebben we het bij deze van de voorzitster nog niet eens gehad over de:

  • pensioenen;
  • witteboordencriminaliteit;
  • belangenverstrengeling;
  • TTIP
  • belastingvoordeeltjes voor multinationals.

Ongelijkheid zit diepgeworteld, tijd om met grote stappen daar iets aan te veranderen. 

Reactie toevoegen

U bent hier