h

SP Den Bosch: Grote opkomst Nationaal ZorgFonds in de Verkadefabriek

13 oktober 2016

SP Den Bosch: Grote opkomst Nationaal ZorgFonds in de Verkadefabriek

Foto: SP

Op donderdag 6 oktober was er een regionale bijeenkomst over het Nationaal ZorgFonds in de Verkadefabriek in Den Bosch. Tijdens de bijeenkomst spraken onder meer huisarts Bart Bruijn en Tweede Kamerlid Renske Leijten over de falende marktwerking en de oplossing in de vorm van het Nationaal ZorgFonds. Er waren circa 120 mensen aanwezig tijdens de bijeenkomst 6 oktober in de Verkadefabriek.

Veel bureaucratie en verplichtingen
Huisarts Bart Bruijn vertelde over de falende marktwerking. Deze is namelijk niet goedkoper en zeker neemt het niet de bureaucratie in de zorg weg. Hijzelf is 1/3 van zijn tijd kwijt met het invullen van formulieren die de zorgverzekeraars willen hebben. Ook is hij blij dat zijn vrouw hem helpt, deze is ook nog eens 60 uur per week bezig met het invullen van alle formulieren. Zij kunnen niet zeggen dat zij hiermee stoppen want zij vinden het belangrijk om te zorgen voor de burgers. Als zij dit niet doen krijgen zij niets betaald en zullen dan moeten stoppen met de praktijk.

Verzekeraars bepalen over de medicijnen
Deze huisarts heeft ook een apotheek, dit omdat hij in een kleine gemeente woont en werkt. De verzekeraars willen dat hij alleen het goedkoopste medicijn voor gaat schrijven ook al is dat voor de patiënt niet het beste en het kan de klachten eerder doen verslechteren dan dat de klachten verminderen. Hij weigert dit bij sommige medicijnen te doen maar dit medicijn wordt dan niet meer aan hem vergoed, dus dit betekend dat Bart Bruijns het dan uit eigen zak betaald.

Uit de zaal kwam de vraag:

"Wanneer wordt er weer echt geluisterd naar de patiënt zonder er een kostenplaatje bij te maken?" Het antwoord van de huisarts hierop luidde: “U slaat precies de spijker op de kop. Er wordt veel te veel naar kosten gekeken en niet naar de patiënt.”

Geen behandeling op maat meer

Gezinstherapeut Gert Müller vertelde dat hij in de geestelijke gezondheidszorg werkt met mensen die allemaal verschillend zijn. Zijn werkgever wordt gedwongen om deze mensen allemaal eenzelfde behandeling te geven. Er is geen geld meer om per patiënt een behandeling te kunnen geven. Door de crisis komen ook veel mensen in geestelijke nood. Veel van deze mensen hebben geen geld om het eigen risico te kunnen betalen, dus zien dan af van behandeling. Wat tot gevolg heeft: verwarde mensen op straat, crisisopvang vol, politie stopt met het ophalen van deze mensen. Voor familie en of omwonenden is niet te begrijpen waarom men niet helpt.

Waar blijft de steun van andere organisaties?
Directeur Wilma Schrover van de Katholieke Bond voor Ouderen (KBO) vertelt dat de KBO altijd tegen de invoering van de marktwerking in de zorg is geweest. Hekelt ook de uitlating dat de zorg zo duur wordt om dat de vergrijzing toeslaat. Of dat alleen de ouderen zorg nodig hebben.

Nee, het is algemeen bekend dat iemand de laatste 6 jaar van zijn leven meer zorg nodig heeft. En of men dan 20 is of 80 en ziek wordt maakt dan niet uit. Zij begrijpt niet waarom niet meer ouderenorganisatie zich aanmelden bij het Nationaal ZorgFonds. Alhoewel zij wel wist te vertellen dan zo’n organisatie afspraken heeft met zorgverzekeraars. De leden krijgen korting maar de organisatie krijgt vaak ook een bijdrage van de zorgverzekeraar. Als er een Nationaal ZorgFonds komt raken zij die inkomsten kwijt.

Besparen, besparen, besparen
SP Kamerlid Renske Leijten legt uit hoe men in de Tweede Kamer over de zorg denkt. De uitgave moeten minder worden anders is het niet meer te betalen. Zij denken dan alleen aan zo vlug mogelijk afbouwen van zorg maar denken totaal niet aan de patiënt en alle mensen die in de zorg werken. Men is bezig om de zorg in een winstgevend bedrijf om te zetten. Mensen aan het bed worden ontslagen en ICT-ers worden aangenomen om de zorgverzekeraars die informatie te geven waar men dan denkt weer op bezuinigd kan worden. 

Miljoenen winst op de plank
De zorgverzekeraars hebben miljoenen winst op de plank liggen. Managers en directeuren verdienen veel te veel. Het kan en moet anders. Weg met de bureaucratie en laat onze huisarts en alle andere in de zorg weer zorg geven. Deze mensen weten wat een patiënt nodig heeft. Met alle winst van de zorgverzekeraars, de kosten voor reclames ieder jaar om mensen te laten overstappen, de bureaucratie uit het systeem te halen en beter te luisteren naar de zorgaanbieders, kan het eigen risico afgeschaft worden. Het plan voor een Nationaal ZorgFonds is door de SP gelanceerd maar men wil het breder maken. 

Den Haag nog niet overtuigd
In Den Haag denkt 80% van de Tweede Kamer dat het eigen risico niet afgeschaft kan worden. 80% van de burgers in Nederland wil dat dit wel gebeurd. Het wordt tijd dat men in Den Haag gaat luisteren naar de eigen achterban. Dit kan alleen als die 80% burgers zich gaan verenigen en hun stem laten horen.

 Felle twitterdiscussie
Op een twitterbericht van onze partijvoorzitster Patty Hamerslag is een felle discussie ontstaan. Een patiënt had een medicijn dat toegediend wordt met een infuus. De behandeling is gestopt maar toch kreeg zij weer een doos vol infuuspompen toegestuurd. Iedere pomp kost een paar honderd euro. Hoezo verspilling? Zelfs een apotheker reageerde dat de verschillen van hoe men moet werken van de zorgverzekeraars niet meer te volgen zijn.    

Foto: Radim Mazenek

Tijd voor verandering. Samen staan wij sterk!
Het was een zeer boeiende avond met veel vragen uit de zaal waaruit bleek dat men zoals het nu gaat in de zorg niet meer accepteert en een Nationaal ZorgFonds de oplossing kan zijn. Dat de burgers zich moeten verenigen om het roer om te gooien. Wij zijn dan ook zeer blij met de toezegging van meer dan 20 mensen om mee te werken om het Nationaal ZorgFonds onder de aandacht te brengen bij alle burgers, bedankt hiervoor. 

Reactie toevoegen

U bent hier