h

SP Den Bosch: Succes bijeenkomst Nationaal Zorgfonds

15 juli 2016

SP Den Bosch: Succes bijeenkomst Nationaal Zorgfonds

Foto: Den Bosch / Den Bosch SP

Afgelopen donderdag, 14 juli, werd bij sociaal cultureel centrum ‘In de Roos’ de eerste bijeenkomst gehouden over het Nationaal Zorgfonds. De bijeenkomst kende een hoge opkomst, ruim zestig mensen kwamen luisteren naar wat Bas Maes (fractiemedewerker op zorg van de SP in de Tweede Kamer) en Hans Wijnakker (fysiotherapeut in Oss) te vertellen hadden over de zieke zorg en hoe we deze weer beter kunnen maken.

10 jaar marktwerking was geen succes
Na tien jaar marktwerking blijkt dat de belofte van goedkopere en betere zorg niet uitgekomen te zijn. De premies blijven stijgen en ook het eigen risico, de boete op ziek zijn, loopt ieder jaar verder op. Uit onderzoek van de SP is gebleken dat inmiddels al ruim één miljoen Nederlanders moeite hebben met het betalen van de premie en/of het eigen risico.

Foto: SP Den Bosch / SP Den Bosch

Eén op de vijf mensen geeft zelfs aan voorgeschreven medicijnen niet opgehaald te hebben of een benodigde behandeling bij de specialist niet te laten uitvoeren.

Bas Maes vertelt: “De zorgverzekeraars maken miljarden winst. Op dit moment ligt er minstens tien miljard aan reserves op de planken. Die reserves zijn veel groter dan wettelijk verplicht is. Met het Nationaal Zorgfonds gaan we terug naar de wettelijke reserves. De zeven à acht miljard die we dan overhouden moet geïnvesteerd worden in de zorg en terug naar de premiebetaler.”

Brede steun voor het NationaalZorgfonds
Het plan voor het Nationaal Zorgfonds is uitgebreid besproken en uitgewerkt en wordt breed gedragen. Organisaties en verenigingen zoals Omroep MAX, FNV Uitkeringsgerechtigden en Thuiszorg CareConsultant staan achter het plan, net als vele huisartsen, psychiaters en fysiotherapeuten. Ook andere betrokken Nederlanders zoals cabaretier Erik van Muiswinkel en financieel expert Ewald Engelen hebben zich voor het plan uitgesproken. Ook konden we die avond melden dat steeds meer mensen hun steun uitspreken voor dit plan op www.nationaalzorgfonds.nl De teller staat vanaf van daag al op ruim 60.000!

Foto: SP / SP

Veel belangstelling en vragen uit het publiek
Er werden veel vragen gesteld door de aanwezigen, zoals bijvoorbeeld waarom dit geen onderwerp is in de Tweede Kamer. Bas Maes had daar een helder antwoord op: “Tachtig procent van de Nederlandse bevolking is voor een ander zorgsysteem zoals het Nationaal Zorgfonds. In de Tweede Kamer is helaas maar zo’n twintig procent, waaronder de SP, voor een ander zorgsysteem. Hierdoor komt er vanuit Den Haag nog geen verandering, en daarom moeten wij, van onderaf als bevolking, de verandering gaan afdwingen zodat ze straks in Den Haag vanzelf moeten gaan praten over het Nationaal Zorgfonds.”

Ideeën? Brainstormen? Iedereen is welkom!
Nadat de laatste vragen beantwoord waren riep afdelingsvoorzitster van SP Den Bosch op het plan van een Nationaal ZorgFonds te verspreiden onder vrienden, familie, collega’s en voor iedereen die graag mee wil denken en helpen om de beweging voor het Nationaal ZorgFonds nog groter te maken, is er op 21 juli a.s. om 19:30 uur een bijeenkomst op het partijkantoor aan de Boksheuvelstraat 2C in Den Bosch.

De zorg is ziek, laten we deze met zijn allen weer beter maken!

Reactie toevoegen

U bent hier