h

SP Den Bosch: voorstel formulierenbrigade unaniem aangenomen!

18 juni 2016

SP Den Bosch: voorstel formulierenbrigade unaniem aangenomen!

Foto: SP

De SP fractie vindt dat iedereen mee moet kunnen doen in Den Bosch. Daarom hameren we al lang op een formulierenbrigade. Een formulierenbridage helpt deze mensen met het aanvragen van toeslagen en regelingen waar ze voor in aanmerking komen.

Actie tegen de armoede, eerste stap is gezet
Het college heeft meerdere keren aangegeven iets aan armoede te willen doen, maar concrete plannen bleven helaas uit. Tijdens de raadsvergadering van 14 juni jl. diende de SP weer een motie in met de oproep om een formulierenbrigade op te zetten. Deze motie is unaniem aangenomen door de gemeenteraad. Maar we zijn er nog niet. De SP fractie zal de verdere ontwikkelingen dan ook op de voet volgen. Lokhoff: ‘We blijven ons inzetten voor een sociaal armoedebeleid, maar stap 1 is al gezet.’

Ans Lokhoff, raadslid: ‘Mensen die voor toeslagen in aanmerking komen zakken weg in een moeras van regels en formulieren. Een formulierenbridage helpt deze mensen met het aanvragen van toeslagen en regelingen waar ze voor in aanmerking komen. Alleen zo zet je een grote stap in het voorkomen dat mensen in de armoede terecht komen.’

Thuiszorg uren weer terug?
Ook had de SP fractie een motie ingediend om mensen hun thuiszorguren weer terug te geven. Lokhoff legt uit: ‘Veel mensen zijn er in uren op achteruit gegaan sinds 1 januari 2015, wij vinden het niet meer dan normaal dat mensen uren terugkrijgen als je nagaat dat er ruim 3,2 miljoen Euro over is van de WMO gelden. Helaas ziet het college en de raad dit plan niet zitten.’ Het college gaf aan dat er op dit moment een onderzoek plaatsvindt naar de overgang van de WMO sinds 1 januari 2015. ‘Wij zullen de uitslag gebruiken om met voorstellen te komen om mensen de uren terug te geven waar ze recht op hebben, indien nodig,’ aldus Lokhoff.

SP Den Bosch: wil meer sociale huurwoningen
De wachttijd op een sociale huurwoning is op dit moment bijna 7 jaar. Er is de laatste tijd veel gesloopt en verkocht in deze sector. Daarom pleit de SP al jaren voor een stop op verkoop en sloop en de bouw van meer sociale huurwoningen. Raadslid Bram van Boven vertelt: ‘Ruim 15% van de Bossche huurders betaalt te veel voor hun woning dan dat bij hun inkomen past. Het is voor de SP niet meer dan logisch dat er meer wordt gebouwd in de goedkope sector.’ Helaas haalde een motie van de SP het niet om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen. ‘Het merendeel van de gemeenteraad lijkt het wel prima te vinden zo,’ zo besluit Bram.

Stop de bezuiniging op de dierenparkjes
Tenslotte wil de SP graag de voorgenomen bezuiniging op de dierenparkjes ‘on-hold’ zetten door het bedrag van €100.000 te reserveren om de bezuiniging later dit jaar te kunnen repareren. ‘De SP is bang dat deze forse bezuiniging (2/3 van het budget) de doodsteek zal zijn voor de dierenparkjes. De dierenparkjes waar veel Bosschenaren graag komen moeten wat de SP betreft behouden blijven voor onze stad. Het college wil ze het liefst overdragen aan de bewoners.’ Een motie om het geld gereserveerd te houden heeft het helaas net niet gehaald.

Reactie toevoegen

U bent hier