h

SP Den Bosch stelt schriftelijke vragen over het (overgebleven) WMO budget

8 mei 2016

SP Den Bosch stelt schriftelijke vragen over het (overgebleven) WMO budget

Foto: SP

Het vakblad binnenlands bestuur heeft een onderzoek gedaan naar de gelden van de wet maatschappelijke ondersteuning. Volgens het onderzoek houdt ongeveer driekwart van de gemeenten geld over op het budget Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en gaat de helft van het geld niet uit naar jeugdzorg.

Bezuinigingen in de zorg
Mede door bezuinigingen en ontslagen in de zorg, gaan mensen ervan uit dat er onvoldoende geld is, waardoor maatwerk veelal niet mogelijk is.
Gemeente Den Bosch vindt het belangrijk dat een persoon woont in een schoon en leefbaar huis. Het afgelopen jaar heeft de gemeente in het kader van de bezuiniging gekort op uren van de huishoudelijke hulp. De praktijk wijst uit dat de thuiszorg voor het grootste gedeelte bestaat uit schoonmakers en niet meer uit HV 1 of HV 2 medewerksters. Door deze verandering hulpverleners is de SP van mening dat de signaleringsfunctie van de thuiszorgmedewerksters is komen te vervallen. 

WMO gelden over in Den Bosch?
Wegens de veranderingen in de zorg en de resultaten uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur, stelt SP Den Bosch de onderstaande vragen aan de burgemeester en wethouders. 

  1. Kan het college aangeven hoeveel er in de Gemeente ’s-Hertogenbosch over is van het budget wet maatschappelijke ondersteuning? 
  2. Kan het overgebleven budget aangewend worden voor een opwaardering van uren en opleiding van thuiszorgmedewerksters? 

Reactie toevoegen

U bent hier