h

SP Den Bosch: succes sociale huurwoningen in Den Bosch

10 april 2016

SP Den Bosch: succes sociale huurwoningen in Den Bosch

Foto: Marc Bolsius / bd.nl

De woningen in het voormalige kantoor van Zayaz aan de Ketsheuvel worden te klein, vindt SP Den Bosch. In het pand in Orthen moeten 68 appartementen komen voor statushouders en alleenstaanden.

De SP stelde in een voorstel in de gemeenteraadsvergadering voor dat 68 wooneenheden ‘de leefbaarheid in de wijk aantast’. SP Den Bosch verzocht het college om 'op zoek te gaan naar nog andere leegstaande panden om de tijdelijke wooneenheden te spreiden'. Buurtbewoners gaven eerder ook al aan zo veel kleine woningen in de wijk niet te zien zitten.

Opmerkingen van de wethouder
Wethouden Eric Logister: Er komen mogelijk iets minder woningen in het voormalige kantoor van Zayaz aan de Ketsheuvel. In een klankbordgroep met onder meer omwonenden zal gesproken worden over de grootte en de hoeveelheid van de woningen.

De opmerkingen van Logister volgde op kritiek van omwonenden, verwoord in een motie van de SP. Volgens het huidige plan moeten er 69 appartementen komen in het complex, sommigen van 15 vierkante meter groot. De woningen zijn bedoeld voor statushouders en spoedzoekers.

Unaniem steun van de gemeenteraad
De gemeenteraad stemde unaniem in het realiseren van 230 sociale huurwoningen, verspreid over een aantal locaties in Den Bosch voor tien jaar. De Bossche Groenen zag woningen bij het transferium bij de Vliert niet zitten, omdat deze te dicht bij het spoor en bij verkeersaders ligt. Dit voorstel had onvoldoende steun. 

Reactie toevoegen

U bent hier