h

SP Den Bosch: Grootse opkomst bijeenkomst over de Participatiewet in Den Bosch

13 april 2016

SP Den Bosch: Grootse opkomst bijeenkomst over de Participatiewet in Den Bosch

Foto: SP Den Bosch / denbosch.sp.nl

Op maandag 11 april organiseerde de SP samen met FNV in de Stolp een informatieavond over de Participatiewet. Om aandacht voor deze avond te vragen, heeft de SP bij Weener XL geflyerd en ook huis aan huis de flyer in sommige wijken in de brievenbus gedaan. De FNV Uitkeringsgerechtigden heeft zijn leden per brief van deze avond op de hoogte gebracht.

Bijeenkomst
Er waren circa 60 mensen aanwezig in de Stolp. Door de grote opkomst was het druk en warm in de zaal. Fijn dat de mensen toch de hele avond zijn blijven luisteren.

SP Partijvoorzitter Patty Hamerslag opende de avond. Felix Alejandro Perez van de FNV heeft uitvoerig de Participatiewet uitgelegd.

Uitleg over de Participatiewet
In deze wet staat o.a. dat men maatwerk moet leveren om mensen die nu een bijstandsuitkering hebben te begeleiden naar betaald werk. De term passend werk wordt in deze wet genoemd maar tevens zegt men dat al het betaald werk passend is. Dus er wordt niet meer gekeken naar opleiding, ervaring, leeftijd of arbeidshandicap. Alle werk is passend. Men wordt verplicht te solliciteren op alle vacatures, ook het inzetten van: werkervaringsplaatsen, re-integratie trajecten, detachering, participatiebaan en noem maar op, wordt op grote schaal gedaan. Dit betekent dat men voor minstens 3 maanden met behoud van bijstand moet werken zonder daarvoor echt betaald te worden. Dit allemaal om je te begeleiden naar betaald werk. Helaas zijn er veel te weinig vacatures om betaald werk te veroveren.

Ans Lokhoff van SP Den Bosch vertelde in het kort hoe men in Den Bosch met de bijstandsgerechtigden omgaat:

  1. Geen individuele begeleiding. Zeker ook niet op maat. Er wordt niet naar je geluisterd maar je wordt aan het werk gezet zonder daarvoor betaald te worden.
  2. Er worden kerstpakketten ingepakt voor de Sligro, dit was voorheen werk wat door betaalde krachten werd gedaan.
  3. Men krijgt bij commerciële bedrijven een werkervaringsplaats, ook weer zonder daarvoor betaald te krijgen en na 3 maanden mag je weer terug naar een volgend project. 
  4. Men wordt verplicht al het betaald werk aan te nemen, ook al is dit maar voor korte tijd of als men dit lichamelijk eigenlijk niet aankan.
  5. Hierbij nogmaals een oproep om Uw ervaringen met Weener XL met ons te delen, dit kunnen wij dan in ons zwartboek verwerken.

Uit de zaal kwamen dan ook vele voorbeelden uit de praktijk. 

  • Een meneer gaf aan dat hij als chauffeur op een regiotaxibusje moest gaan rijden, hij vroeg zich af of dit geen verdringing van werk is, immers er zijn taxichauffeurs die hiervoor wel fatsoenlijk betaald worden.
  • Mevrouw zit inpakwerk te verrichten bij Weener XL. Bijna 3 maanden, zij is benieuwd wat zij hierna weer moet gaan doen.
  • Mevrouw heeft wel een indicatie voor aangepast werk maar zij krijgt geen werk aangeboden of zij moet in de schoonmaak, daar is zij helaas lichamelijk niet toe in staat.
  • Jonge vrouw wordt van de ene naar de andere detacheringsbaan gestuurd, zonder dat zij ooit een coach heeft gesproken. 

SP, FNV en meldpunt stop werken zonder loon hopen dat door deze avond de mensen ook weten dat zij niet alleen plichten hebben maar ook rechten.  

Reacties

Ik heb in 2014 onbetaald productie werk gedaan. Was voor 6 maanden. Toen ik mijn toenmalige werkcoach belde en vroeg hoe lang ik nog moest werd er gezegd:'Je' moet éen half jaar maar we kunnen het éen paar keer verlengen met éen half jaar.'

Ik zit sinds 2015 in de bijstand. Ik heb ook bij aan de slag inpakwerkzaamheden gedaan eerst drie maanden en toen dat afliep weer 3 maanden erbij. Nu werk ik bij de Weener XL in de kantine om werkervaring in de catering op te doen. Dat is best leuk,maar er zit geen contract aanvast terwijl dat in eerste instantie wel gezegd werd door onze werk leider. En dit kan ook nog eens drie maanden verlengd worden. Werken zonder loon stimuleert niet echt. Jammer dat je niet verder komt. Wil graag betaald werk. Werk ook nog als oproepkracht en dat geld wat ik verdien moet ik weer inleveren bij de bijstand.

Reactie toevoegen

U bent hier