h

De SP wil de technische rapporten sociale huurhuizen inzien.

25 november 2011

De SP wil de technische rapporten sociale huurhuizen inzien.

Orthen-Links staat aan de vooravond van een groot “herstructureringstraject”. Er worden rond de 260 sociale huurhuizen gesloopt. Tijdens de vaststelling van het herstructureringsproces was er, tot grote verrassing van de SP, in eerste instantie sprake van een nieuw technisch onderzoek naar de sociale huurhuizen uit 1953, 1955 en 1993. Wij pleiten al langer voor meer renovatie en minder sloop. Toen bleek dat er in 2000 al een gedegen technisch onderzoek was geweest naar deze huizen, kon er van een nieuw onderzoek geen sprake meer zijn en kreeg de commissie een nieuw raadsvoorstel. Alleen de 12 sociale huurhuizen uit 1993 komen nog in aanmerking voor eventuele renovatie. De SP wilde dit technisch onderzoek inzien maar kreeg 0 op het rekest.

sloop huis

Bij de behandeling van het raadsvoorstel heeft de SP aangedrongen op inzage. Nu blijkt ook dat zowel de ambtenaren als de wethouder de technische rapporten niet gezien hebben. De SP vind dit op zijn zachts gezegd vreemd. Op basis van de technische staat van sociale huurhuizen beslissen wij of deze huizen nog te renoveren zijn of dat ze gesloopt moeten worden. Op het moment dat de raad een dergelijk besluit tot sloop neemt moeten wij er van uit kunnen gaan dat er ook controle plaats vindt.

Belangrijk onderdeel van eventuele renovatie hangt samen met de bouwtechnische staat en de ombouwmogelijkheden van het casco van het huis. In ieder traject moet eerst helderheid zijn over wat de bestaande voorraad te bieden heeft. Het kan toch niet zo zijn dat er nog te renoveren huizen gesloopt worden.
Er zijn in de afgelopen jaren in Den Bosch honderden sociale huurwoningen gesloopt. De SP wil ook weten of er bij deze eerdere sloop besluiten inzage en controle heeft plaatsgevonden door de gemeente.
Hierover zijn dus technische vragen aan het college van B&W gesteld.

U bent hier