h

SP vraagt college bezwaar aan te tekenen tegen bijstandsbudget

31 oktober 2011

SP vraagt college bezwaar aan te tekenen tegen bijstandsbudget

De gemeente Tilburg heeft samen met de sociale diensten van Waalwijk, Heusden en Loon op Zand bezwaar aangetekend tegen het door het ministerie vastgestelde bijstandsbudget 2011 en het voorlopige budget over 2012. Veel gemeenten moeten (steeds meer) geld bijleggen aan de betaling van bijstandsuitkeringen.
Vorig jaar tekende Tilburg ook al bezwaar aan. Toen ging het over het budget 2010 en het voorlopige budget 2011. Maar dat bezwaar werd door het ministerie afgewezen. ‘We zouden volgens het ministerie onvoldoende draagvlak hebben gehad in het land’, aldus de Tilburgse wethouder Armoedebeleid. De gemeente Tilburg is in beroep gegaan tegen deze beslissing. (De uitspraak wordt tegen de zomer van 2012 verwacht)
Dat draagvlak lijkt er nu wel te zijn. De VNG, Divosa, de G32 en de G4 hebben de gemeenten opgeroepen bezwaar te maken.

De SP is van mening dat de gemeente ’s-Hertogenbosch, al dan niet samen met (omringende) gemeenten, ook bezwaar zou moeten aantekenen tegen het door het ministerie vastgestelde bijstandsbudget 2011 en het voorlopige budget over 2012 voor de gemeente
‘s-Hertogenbosch.

Gezien bovenstaande heeft de SP de navolgende vragen aan Uw College:

1) Is het College op de hoogte van bovenvermelde oproep van de VNG, Divosa, de G32 en de G4?
Zo ja, waarom heeft het College hier geen gehoor aan gegeven?
2) Is het College bereid om alsnog gehoor te geven aan deze oproep en het voorbeeld van de gemeente Tilburg te volgen en ook bezwaar aan te tekenen tegen het door het ministerie vastgestelde bijstandsbudget 2011 en het voorlopige budget over 2012?
Zo nee, waarom niet?

U bent hier