h

SP Fractie stelt vragen over Festival Boulevard in raadsvergadering van dinsdag 13 september 2011

11 september 2011

SP Fractie stelt vragen over Festival Boulevard in raadsvergadering van dinsdag 13 september 2011

Bij de opening van Festival Boulevard dit jaar maakte onze burgemeester op de Parade in zijn toespraak jegens de heer Overdam ten overstaan van een groot enthousiast publiek dat Boulevard de eerste participant is van ‘2018Brabant’ die financiële zekerheid heeft tot aan 2018.

Echter in de later uitgekomen lijst van de provincie van festivals die financiële zekerheid hebben tot 2018, komt Festival Boulevard niet voor.

Volgens gedeputeerde Brigite van Haaften heeft zij al vóór de raadsverkiezingen van 2010 de cultuurwethouders van de 5 steden er op geattendeerd dat structurele festivals uit het potje “incidentele middelen” komen. Met andere woorden : er is allesbehalve garantie op structurele financiering.

Er bestaat echter nog steeds een mogelijkheid om alsnog financiële zekerheid tot aan 2018 voor Festival Boulevard te krijgen. Het beschikbare budget van € 5 miljoen voor de festivals van het eerder genoemde lijstje is niet volledig uitgeput. De gemeente kan alsnog een aanvraag indienen mits de andere (4) steden hiermee akkoord gaan.

Gezien bovenstaande heeft de SP de navolgende vragen:

1. Waarop is de uitspraak van de burgemeester gebaseerd om bij de opening van Festival Boulevard bekend te maken dat er tot aan 2018 financiële zekerheid is?
2. Heeft de burgemeester hier ‘voor zijn beurt’ gesproken?
3. Is het College bereid om alsnog een aanvraag voor Festival Boulevard in te dienen en hiervoor ook draagvlak te zoeken bij de andere steden?
4. Is het College bereid, indien de eventuele nieuwe aanvraag wordt afgewezen, de gewekte (financiële) verwachting waar te maken?
5. Zo nee, waarom niet?

Ellen Pauel

U bent hier