h

LEDENBIJEENKOMST 28 SEPTEMBER A.S.

15 september 2011

LEDENBIJEENKOMST 28 SEPTEMBER A.S.

Het bestuur nodigt alle leden uit voor een ledenbijeenkomst op woensdag 28 september a.s. vanaf 20.00 uur.
De bijeenkomst wordt gehouden in de Brede Bossche School Haren-Donk-Reit, Ploossche Hof 85, 5233 HG Den Bosch en is voor alle leden gratis toegankelijk. De zaal is vanaf 19.45 uur geopend

Wij willen daar met u graag spreken over de wijze waarop we den Bosch Sociaal kunnen houden. Dit in verband met de komende bezuinigingen die vanuit Den Haag opgelegd gaan worden. Onze gemeenteraadsfractie zal daarvoor een korte inleiding houden.
Daarnaast willen we nagaan welke leden er voor voelen om de basisscholing van de SP te volgen. Voorgaande jaren waren dit altijd interessante bijeenkomsten met veel discussie en kennis vergaren over SP zaken. Ook zal onze Rood afdeling ons vertellen over de acties die zij willebn gaan voeren.

Ook is deze avond de voorbereiding op de regioconferentie van 8 oktober a.s. Het is de bedoeling onze afgevaardigden te kiezen en de onderwerpen die besproken gaan worden voor te bereiden.

In het ochtendgedeelte van de regioconferentie komt de voorzitter van de Provinciale Statenfractie, Nico Heijmans, aan het woord over wat er speelt in de Staten, hoe de fractie functioneert, welke zaken zowel onze Statenfractie als de afdelingen raken en welke zaken zich lenen om samen aan te pakken de komende tijd. Daarna kiezen we de regiovertegenwoordiger(s). De kandidaat of kandidaten stellen zich voor, waarna de verkiezing plaats vindt. De kandidaatstelling is inmiddels geopend (zie SPnet). In het middaggedeelte spreken we over de campagne 'Armoede werkt niet'.

U bent hier