h

Nee tegen bestuursakkoord

11 mei 2011

Nee tegen bestuursakkoord

Vanavond werd actie gevoerd samen met de medewerkers van de sociale werkplaatsen tegen het op handen zijnde bestuursakkoord tussen het Rijk en de gemeenten. Reden hiervoor was de bijeenkomst van de VNG met haar leden (burgemeesters, wethouders en raadsleden).

Er waren een kleine 100 mensen aanwezig achter het Stadhuis in Den Bosch om hun onvrede met dit a-sociale akkoord te doen blijken.
Het lijkt er op dat het college van B&W van Den Bosch zijn keuze al gemaakt heeft en de gemeenteraad gaat voorstellen tegen dit akkoord te stemmen eind mei / begin juni.

Hieronder nog enkele sfeerplaatjes van vanavond.


De voorzitter van de VNG,mevr. Jorritsma en de directeur van de VNG, Ralph Pans (oud burgemeester Rosmalen) en de gastheer van deze avond Burgemeester Rombouts hoorden de actievoerders nog aan, wat een zeer sympatiek gebaar was van de voorzitter.

U bent hier