h

Vragen aan college over ontbreken bushalte bij Mariaoord

14 augustus 2009

Vragen aan college over ontbreken bushalte bij Mariaoord

Geacht College,
Op het ( afgelegen) terrein van Mariaoord (Rosmalen) staan 15 bungalows en 66 appartementen. Voor deze woningen komt men in aanmerking indien men ouder is dan 55 jaar en in het bezit is van een CIZ-indicatie.
Het behoeft geen betoog dat een groot deel van deze mensen voor hun boodschappen, sociale contacten, doktersbezoek etc. is aangewezen op het openbaar vervoer. Echter de dichtbijzijnde bushalte ( lijn 63) is op 800(!) meter van het terrein van Mariaoord. (over het viaduct aan de andere kant van de A50). Deze bushalte ligt in “the middle of nowhere”. Voor de meeste van deze bewoners is dit letterlijk en figuurlijk “een brug te ver” met als resultaat dat zij, of afhankelijk zijn van derden, of in het ergste geval “achter de geraniums moeten zitten” omdat zij het terrein niet afkomen.
De huurdersvereniging van Mariaoord “Eikenhorst” heeft e.e.a. al een jaar geleden bij Vivent aangekaart. Laatstelijk (ongeveer twee maanden geleden) is er een brief verzonden aan de gemeente 's-Hertogenbosch met het verzoek te bewerkstelligen dat er een bushalte op (of vlak voor) het terrein van Mariaoord komt. Op deze brief is tot op heden nog geen reactie gekomen.

De SP is van mening dat de noodzaak er is( gezien het afgelegen terrein en de leeftijd en beperkingen van de bewoners) dat er een bushalte komt op (of vlak voor) het terrein van Mariaoord. Gezien bovenstaande heeft de SP de navolgende vragen:
1. Is het College op de hoogte van de locatie van de betreffende bushalte?
2. Is het College het met de SP eens dat dit een ongewenste situatie is?
3. Is het College bereid aan de wensen van de bewoners tegemoet te komen?( bijv. door in overleg met de provincie te gaan?)
4. Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

U bent hier