h

SP stelt college vragen over schuldhulpverlening

11 augustus 2009

SP stelt college vragen over schuldhulpverlening

Geacht College,
De Branchevereniging van bewindvoerders in de wettelijke schuldsanering (BBW) maakt zich grote zorgen over de hulp aan mensen met schulden. De BBW zei afgelopen zondag dat haast geboden is bij het zoeken naar een oplossing nu gemeentelijke instellingen die burgers in financiele nood helpen, dit najaar en volgend jaar te maken krijgen met een hausse aan hulpvragen door de economische malaise.
Onlangs liet ook de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, weten dat door de vele hulpvragen, lange wachtlijsten en een tekort aan personeel zullen ontstaan.
Volgens een woordvoerder van de BBW zijn wachttijden van soms drie tot vier maanden nu geen uitzondering. “Dat kan niet anders betekenen dan dat mensen op dit moment niet snel en adequaat genoeg worden geholpen en hun schuldenproblematiek alleen maar groter wordt”. Het bestuur vindt dat nu alle aandacht van gemeenten ( en ministeries) moet zijn gericht op de snel groeiende schuldenproblematiek.
De SP acht deze berichten verontrustend en kan zich niet voorstellen dat bovenvermelde berichten niet van toepassing zijn/ worden op de Bossche schuldhulpverlening.
Gelet op het bovenstaande heeft de SP de navolgende vragen:
1. Is er (al) een wachtlijst voor de schuldhulpverlening? Zo ja, wat is de huidige gemiddelde wachttijd?
2. Worden er door het College concrete maatregelen getroffen om voorbereid te zijn op de hausse aan schuldhulpvragen die nog gaat komen?
3. Zo ja, welke maatregelen worden overwogen, zo nee, waarom niet?

U bent hier