h

Wachtlijsten bij Stichting MEE

12 juli 2009

Wachtlijsten bij Stichting MEE

De fractie van de SP heeft vragen gesteld aan het college van B&W in verband met wachtlijsten bij de Stichting MEE.
De Stichting MEE is er voor iedereen met een handicap, beperking of chronische ziekte. Men kan er terecht voor vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding, wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, vervoer en vrije tijd.
Gebleken is dat er momenteel in ’s-Hertogenbosch (behoorlijke) wachtlijsten zijn bij deze stichting voor bovengenoemde hulpvragen. Als voorbeeld: voor ‘eenvoudige vragen’ van volwassenen is de wachtlijst nu drie maanden. De SP vindt dit een ongewenste situatie.
Navraag bij de Stichting MEE leert dat de reden van de wachtlijsten is gelegen in het feit dat er door externe organisaties (bijvoorbeeld Reclassering) steeds meer een beroep op hen wordt gedaan t.b.v. de Bossche multi-problem huishoudens. Deze hulpvraag voor multi-problem huishoudens is zeer arbeidsintensief en legt dientengevolge een onevenredig hoog beslag op de capaciteit.
Gezien bovenstaande heeft de SP de navolgende vragen:
1. Is het College op de hoogte van de wachtlijsten bij de (Bossche) MEE?
2. Is het College bereid aktie te ondernemen zodat de wachtlijsten bij de MEE op korte termijn worden weggewerkt?
3. Zo ja, op welke wijze en wanneer is dat doel bereikt?
4. Zo nee, waarom niet?
Als we de antwoorden ontvangen zullen we deze hier opnemen.

U bent hier