h

Resultaten van de voorjaarsnota.

17 juni 2009

Resultaten van de voorjaarsnota.

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota op 16 juni jl in de gemeenteraad werden door onze raadsfractie een zestal voorstellen (moties) ingediend. Onderstaand treft u de uitkomst van de stemming hierover aan. Resultaat 5 van de 6 aangenomen. Deze voorstellen worden nu uitgewerkt en komen met een financiële onderbouwing terug bij de bespreking van de begroting eind oktober begin november van dit jaar.

- een motie van de SP waarin het college wordt gevraagd om de vrijwilligersmanifestatie in 2010 opnieuw te organiseren en er de benodigde financiële middelen voor beschikbaar te stellen. Voor deze motie stemmen: PvdA, VVD, CDA, SP, Rosmalens Belang, Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en Stadspartij Knillis. De fractie van GroenLinks stemt tegen.
- een motie van alle raadsfracties waarin de raad uitspreekt dat het onderhoudsniveau van de openbare ruimte in alle wijken moet worden opgetrokken van sober naar het basisniveau. De raad neemt deze motie unaniem aan.
- een motie van de SP en de PvdA waarin het college wordt gevraagd om de werkgroep Fairtrade communicatieve ondersteuning te bieden en daarnaast een bedrag van € 30.000 beschikbaar te stellen. Voor deze motie stemmen: PvdA, CDA, GroenLinks, SP, Rosmalens Belang, Bosch Belang en Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen. De fracties van VVD en Stadspartij Knillis stemmen tegen.
- een motie van Stadspartij Knillis, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen, SP, Bosch Belang en de PvdA om gehandicapte automobilisten overal gratis te laten parkeren. Voor deze motie stemmen: PvdA, SP, Rosmalens Belang, Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en Stadspartij Knillis. De fracties van VVD, CDA en GroenLinks stemmen tegen.
- een motie van de SP om de registratie van aanvragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning op achternaam in te voeren. Voor deze motie stemmen: PvdA, SP, Bosch Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en Stadspartij Knillis. De fracties van VVD, CDA, GroenLinks en Rosmalens Belang stemmen tegen.

De volgende motie werd verworpen:
- een motie van de SP om een voorbereidingssubsidie in het leven te roepen ter verbetering van de positie van werkloze 45-plussers op de arbeidsmarkt. Voor deze motie stemmen: SP en Bosch Belang. De fracties van PvdA, VVD, CDA, GroenLinks, Rosmalens Belang, Leefbaar ’s-Hertogenbosch en Rosmalen en Stadspartij Knillis stemmen tegen.

U bent hier