h

SP stelt vragen over de onveilige verkeerssituatie aan het Hinthamereinde.

19 maart 2008

SP stelt vragen over de onveilige verkeerssituatie aan het Hinthamereinde.

Na enkele klachten van verschillende winkeliers over een onveilige verkeerssituatie aan het
Hinthamereinde is Jolanda van Osch van de SP ter plekke poolshoogte gaan nemen. En inderdaad als je de winkel uitloopt
(Hinthamereinde 9) moet je oppassen dat je niet wordt omvergereden door automobilisten die
gewoon over de stoep rijden.

Deze situatie is het ergst als de brug openstaat. Dan kunnen automobilisten schijnbaar niet het geduld opbrengen om te wachten en rijden dan over het trottoirs om zo nog even snel rechts of links af te slaan. De winkeliers hebben al
geprobeerd om de situatie te verbeteren door een fiets op de rand van de trottoirs te zetten, deze
methode werkt goed alleen is de stadswacht hier niet blij mee.

N.a.v. deze Situatie heeft de Socialistische Partij de volgende vragen gesteld aan het college van B en W.:,

1.)Is het college op de hoogte van deze onveilige verkeerssituatie? Zo nee, is het college dan bereid hier een kijkje te gaan nemen?
2.)Deelt het college de mening van de SP dat gezien deze onveilige verkeerssituatie hier snel iets aangedaan dient te worden, om zo de veiligheid voor zowel fietsers als voetgangers te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

U bent hier