h

Borggeld, symptoom van een lentegriepje of zware infectie?

20 maart 2008

Borggeld, symptoom van een lentegriepje of zware infectie?

Wie in het verleden een woning huurde bij een van de Bossche
woningscorporaties moest ‘borggeld’ betalen. Dat geld kreeg de
huurder terug als hij zij woning verliet. Als hij tenminste geen
schade had aangericht.
Een huurder van Brabant Wonen vestigde de aandacht op dit borggeld
toen hij het via de rechter terug moest gaan halen en bij SP-
raadslid Jolanda van Osch zijn beklag daarover deed.

De huurders werden volgens hem verrast met het verzoek een nieuw
huurcontract te ondertekenen, maar dan zonder borgclausule. Brabant
Wonen had bovendien in een begeleidend schrijven gezegd dat het
borggeld aan de huurders was teruggegeven. Een leugen, volgens de
huurder die zijn rechtzaak op 21 februari won.
Wethouder Rodney Weterings schreef aan SP-raadslid Jolanda van Osch
die naar aanleiding van deze zaak vragen stelde: ‘Dit systeem is
verdwenen. Het is niet meer gebruikelijk dat borgsommen betaald
worden. Weterings benadrukt in zijn brief dat het geld ‘in depot’
is gegeven. Weterings: ‘het moet terugbetaald worden aan de huurder
op het moment dat de huurovereenkomst wordt verbroken en de bewoners
geen schade toebrachten aan aan de woning.’
Weterings vindt dat BrabantWonen haar administratie moet opschonen
en nagaan of bij de oude huurcontracten sprake is geweest van
borgbetalingen. En, zegt Weterings, met deze huurders moeten
afspraken worden gemaakt over de afhandeling. En het geld moet
terug. Weterings: ‘Deze mensen hebben hier recht op. Het kan niet zo
zijn dat er nieuwe huurcontracten worden afgesloten en geen melding
wordt gemaakt van deze borgbedragen.

Overigens zijn niet alleen de huurders van Brabant Wonen, maar ook
de huurders van Zayaz uitgenodigd een nieuw huurcontract te
ondertekenen. In dit voorstel heeft de huurdersvereniging zich ten
onrechte als betrokkene opgesteld en meende ze juridisch partij te
zijn.
Want de corporaties Zayaz en Brabant Wonen kunnen de huurders
weliswaar uitnodigen een nieuw huurcontract te ondertekenen, zonder
borgclausule, maar de huurders kunnen dat verzoek gewoon naast zich
neerleggen. Sterker nog, het is op zijn minst merkwaardig dat een
corporatie, met medeweten van de huurderskoepelvereniging,
voorstellen doet die haaks staan op de wet en de rechten en plichten
die voortvloeien uit het afsluiten van een individuele
huurovereenkomst. Dit is dus niet slechts een probleem van de
administratie even doorlichten, maar helder krijgen waar beleid en
inspraak in elkaar overlopen en ondoorzichtigheid het zicht op de
democratische zaak zelf wegneemt.

U bent hier