h

Verslag alternatieve troonrede Den Bosch

30 september 2005

Verslag alternatieve troonrede Den Bosch

Ook de SP in Den Bosch heeft een alternatieve troonrede geschreven. Een heuse Bossche majesteit heeft deze rede maarliefst viermaal uitgesproken op Prinsjesdag dinsdag 20 september op verschillende plaatsen in de binnenstad. In deze troonrede konden de Bosschenaren horen: "Wat in de ridderzaal niet gezegd wordt, maar wel bedoeld".

Onze Bossche koningin begon haar rondgang door Den Bosch om twaalf uur op het stationsplein. Nadat één van de twee beveilingsbeambten van de koningin de passanten opriep om te komen luisteren en enkele behulpzame SP-leden de troonrede aan alle belangstellenden uitdeelden, stak de majesteit van wal.

close up

Helaas bleek de alternatieve troonrede weinig goeds voor de Bossche bevolking te bevatten. De koningin sprak over het verschil tussen rijk en arm, dat nog niet groot genoeg zou zijn. Verder sprak zij onder meer over de herinrichting van de markt en de nieuw te bouwen parkeergarage. Ook zou er een einde moeten komen aan de solidariteit en de zorgende overheid.

De koningin eindigde haar troonrede als volgt: "Mijn boodschap aan u is dan ook duidelijk: Werkeloos geworden, in de WAO geraakt, chronisch ziek of gehandicapt? Allemaal eigen schuld, dikke bult en zoekt u het maar uit! U zorgt maar voor uzelf, dat doen wij immers ook!"
De boodschap van Hare majesteit kwam hard aan, maar de aanwezige Bosschenaren hielden zich groot. Zelfs het driewerf hoera kwam er nog overtuigend uit.

Na het Stationsplein ging de koningin te voet verder naar de Pensmarkt, waar het hele ritueel zich herhaalde. Later sprak de majesteit haar rede ook nog uit gezeten op de Hinthamerstraat waar ze werd gefotografeerd door wandelaars met een cameraatje in hun mobieltje. Helaas hadden sommige passanten de euvele moed met de snorfiets door de troonrede heen te pruttelen op de zonnige dinsdagmiddag. De majesteit besloot haar ronde met het voor de tweede maal uitspreken van de troonrede op de Pensmarkt.

bewaking van koningin

Reacties

Sommige wandelaars vroegen zich vertwijfeld af:"Is dat de koningin?" Anderen vonden de alternatieve troonrede een "verfrissend ander geluid". Inhoudelijk bleek een mevrouw het wel gedeeltelijk eens te zijn met de koningin wat betreft de herinrichting van de markt, maar moet de herinrichting niet te veel geld gaan kosten. Gewoon de bestrating weer vlak leggen is goed genoeg!
Een meneer sprak zijn afschuw uit over de nieuw te bouwen parkeergarage onder het Zuiderpark en wil al het groen in de stad behouden. Dus niet mooie groene plekken volbouwen, zoals dat misschien gebeurt met de oever van de IJzeren Vrouw.

Wij danken de koningin voor haar bezoek aan onze stad. Nu maar hopen dat wat zij ons heeft verteld in haar rede niet bewaarheid wordt!

Martijn Bok

U bent hier