h

Omsingel het kabinet!

4 september 2005

Omsingel het kabinet!

Op zaterdag 24 september om 13 uur wordt het Binnenhof in Den Haag massaal omsingeld. Demonstranten keren op deze zaterdag na Prinsjesdag, hand in hand, het kabinet de rug toe. Bij de omsingeling, die meer dan een kilometer lang zal zijn, worden duizenden mensen verwacht.

In het land heerst de stemming dat het genoeg is geweest met het harde beleid van dit kabinet. Uit onderzoek blijkt dat nog maar door 19% van de bevolking vertrouwen heeft in de regering. De omsingeling wordt georganiseerd door het platform Keer het Tij waarin 500 maatschappelijke organisaties hun verzet tegen het kabinet bundelen. Aan de acties van het platform deden de afgelopen drie jaar tienduizenden mensen mee.

Twee jaar Balkenende II heeft dan meer kapot gemaakt dan ons lief is. Enorme bezuinigingen hebben de sociale voorzieningen uitgehold. De aanvallen op de georganiseerde solidariteit hebben de klok vele jaren teruggezet. Onder dit kabinet is de kloof tussen rijk en arm, oud en jong, autochtoon en allochtoon toegenomen. Dit kabinet van 'waarden en normen' heeft weinig respect getoond met het op straat zetten van duizenden vluchtelingen, het doorgaan met kernenergie en het ongemoeid laten van al
maar stijgende topsalarissen terwijl de uitkeringen verder onder druk komen staan. Daarom heeft vier op de vijf Nederlanders geen vertrouwen meer in dit kabinet. Daarom hebben duizenden mensen deel genomen aan protesten tegen het kabinetsbeleid, ondermeer op 2 oktober vorig jaar.

Vanuit tientallen plaatsen in het land zullen speciale bussen naar Den Haag rijden op 24 september. Op de website van platform Keer het Tij komt een overzicht te staan hoe je aan de goedkope kaartjes voor deze bussen kunt komen.

U bent hier