h

Fractie wil niet slopen

12 september 2005

Fractie wil niet slopen

Op de komende raadsagenda prijkt ondermeer het onderwerp herinrichting van de markt, heroriëntatie Boschveld en herstructurering Deuteren.

Het college wil de markt gaan herinrichten voor 4,1 miljoen euro. Groot onderhoud zou maar liefst 3,3, miljoen euro moeten gaan kosten. De fractie kan wel andere dingen verzinnen die met 4,1 of 3,3 miljoen euro zou kunnen doen. Wij gaan voorstellen om alleen klein onderhoud te plegen voor een veel minder bedrag.

Daarnaast staat ook de herinrichting van Boschveld op de agenda. Hier stelt het college voor om het plan in tweeën te knippen. In deel 1 worden dan maar 275 huizen gesloopt waaronder alle sociale huurwoningen. Voor deel twee worden de woningen gerenoveerd zodat ze tot 2015 meekunnen. Ook in deel twee van het plan worden sociale huurwoningen gesloopt. Wij zijn hier faliekant tegen omdat wij vinden dat er geen enkele
sociale huurwoning gesloopt mag worden zolang daar nog zo,n grote behoefte aan is. Mogelijk dienen we een amendement in om de besluitvorming te wijzigen.

Ook voor Deuteren gaat men uit van forse sloop van de huurwoningen van BrabantWonen. Argument is dat 85% van de huurders daarmee akkoord gaat.
Er zijn heel veel woningzoekenden die met deze duplexwoningen uiterst tevreden zouden zijn. Dus ook bij dit onderwerp zal de SP fractie haar bedenkingen tegen sloop inbrengen.

Will Vugs, namens de SP-fractie

U bent hier