h

Art. 33 RvO vragen Straatverlichting Hintham Zuid

Aan de Burgemeester en Wethouders van ‘s-Hertogenbosch

 ’s-Hertogenbosch,  20 maart 2018

Art. 33 vragen RvO: Gevaarlijke lantaarnpalen Hintham-Zuid

Geacht college,

Straatverlichting is erg belangrijk. Het draagt bij aan veiligheid.

Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat ze het doen, maar ook zelf veilig zijn. In de wijk Hintham-Zuid staan nog tal van oude, donkergroene (voor zover ze nog niet rood gekleurd zijn door de roest) lantaarnpalen. Volgens onze fractie vergroten ze niet de veiligheid, maar zorgt het juist voor dat veiligheid in het geding is. Veel zijn in erg slechte staat. Op veel palen is de roestvorming dusdanig dat de gaten in de palen zitten, er is er zelfs een die aan de onderkant dusdanig is aangetast dat deze om zou kunnen vallen (foto 2). Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.

In 2016 is door bijna de gehele raad (niet door SP) het Beleidsplan beheer openbare ruimte 2016-2025 vastgesteld. In dit beleidsplan wordt o.a. gesteld dat ‘Vervanging geen automatisme is’ en dat ‘de Bossche basis onderhoudskwaliteit op CROW norm niveau B moet zijn’ en dat ‘A accenten komen alleen voor op bewuste plekken en in de binnenstad’.

De SP fractie stemde tegen het voorstel omdat onze fractie vreesde voor een duidelijk verschil tussen de verschillende wijken en de wijken en de binnenstad. In de binnenstad is geen straatverlichting als onderstaand te vinden.

Hieronder een aantal foto’s van verschillende lantaarnpalen.

Daarom heeft de SP fractie de volgende vragen aan u:

  • Bent u het met ons eens dat deze staat van lantaarnpalen niet van CROW norm B is maar in de staat G van Gevaar?
  • Vind u, net als de SP fractie, dat dit snel aangepakt dient te worden om de veiligheid te waarborgen?
  • Zoja, op welke termijn gaat u deze lantaarnpalen vervangen?
  • Wat de SP betreft moet er direct worden gekozen voor LED. Bent u dit met de SP eens?

In afwachting van uw antwoord,

Namens de SP fractie,

Bram van Boven

U bent hier