h

Qu de Veer

Ik ben Qu de Veer (1952) en 37 jaar lid van de SP. Ik ben geboren in Empel (gem. Den Bosch). Ik ben van het begin af aan actief geweest bij de SP. 

Ik werk als sociaal psychiatrische verpleegkundige in Rosmalen en kom dagelijks de problemen tegen van mensen die om de een of andere reden net niet mee kunnen op de levenstrein die maar door raast naar zijn einddoel…..HEBZUCHT.

Ik zou het geweldig vinden wanneer de individuele mens zo nu en dan is in de spiegel zou kijken om zijn eigen levensvisie onder ogen te zien. Is dit de samenleving die wij willen? 

De SP is in staat om op een krachtige onbaatzuchtige wijze de aanwezige energie om te buigen in een samenleving waar begrippen als verdraagzaamheid, solidariteit en menselijke waardigheid hoog op de politieke agenda staan. De SP wil meer verdeling van al het rijkdom op aarde. Niet alleen op materialistisch gebied maar ook op het gebied van spiritualiteit, creativiteit en menslievendheid. 

Ik heb de hoop dat mensen uitgaan van hun eigen kracht om zich te gunste van de samenleving verder te ontwikkelen. Maar de wereld veranderen gaat niet vanzelf daar moet je zelf wat voor doen, het begint met de eerste stap. Ik spreek je graag wanneer je lid van de SP  bent geworden.

U bent hier