h

klimaat

programma sp den bosch

Bekijk het programma van SP Den Bosch

Dat de aarde door het handelen van de mensen opwarmt weten wij allemaal. Wij weten nu al dat de gevolgen onafwendbaar zijn. Als we de opwarming van de aarde niet tegengaan dan zal het voor Nederland moeilijker en duurder worden om te gaan met extremere weersomstandigheden en zeespiegelstijging. Ook staat de biodiversiteit onderdruk en we zien steeds meer diersoorten uitsterven. daarom komt de Bossche SP met radicale en vergaande voorstellen om de schade aan klimaat en milieu zoveel mogelijk te beperken. Het is belangrijk dat Den Bosch ruim voor 2050 echt klimaatneutraal zal zijn.

• Wij streven naar een klimaatneutraal Den Bosch, uiterlijk in 2050, liever eerder.

• Op zoveel mogelijk daken in Den Bosch moeten zonnepanelen komen, Te beginnen met alle panden die in beheer zijn van de gemeente zelf. Ook moet er voldoende geld beschikbaar worden gesteld om alle koop woningen te ondersteunen om zonnepanelen op de daken te kunnen plaatsen. Bij nieuwbouw moeten er standaard zonnen panelen liggen op de daken.

• We beginnen met het plaatsen van collectieve zonnepanelen op sociale huurwoningen. De opbrengsten van deze zonnepanelen worden door de gemeente ingezet voor het isoleren van woningen en het verlagen van de energierekening.

• Bedrijven die zich in Den Bosch vestigen worden verplicht tot het nemen van energiebeperkende maatregelen. Het streven is dat deze bedrijven klimaatneutraal opereren.

• Wij willen een gemeentelijk energiebedrijf oprichten. Grote projecten op het gebied van de energietransitie, zoals windmolenparken, moeten in publieke handen zijn en moeten breed worden gedragen door de bevolking van Den Bosch. Zo kunnen al onze inwoners en bedrijven profiteren van duurzaam opgewekte energie.

• Milieu vervuiling door bedrijven in Den Bosch pakken we hard aan. Bij het overtreden van de milieunormen moeten bedrijven direct maatregelen nemen om onder de normen te komen. Als bedrijven hier niet direct aan kunnen voldoen, worden ze gesloten totdat ze weer kunnen voldoen aan de regels.

• Wij gaan het aantal bomen in Den Bosch verdubbelen. Bomen vangen CO2 en water op en gaan hittestress tegen. Ook blijven we zoveel mogelijk bomen die er al in Den Bosch zijn behouden en is kappen alleen mogelijk als het een uiterste noodzaak is.

• We zetten in op de vergroening van de leefomgeving. We ondersteunen het ontstenen van tuinen en schoolpleinen. Het aanleggen van groene daken stimuleren we.

• We zetten in op het versterken van het openbaar vervoer naar alle buurten en dorpen. Het wegbezuinigen van buslijnen gaan we zoveel mogelijk tegen en we zetten ons in voor de terugkeer van verdwenen buslijnen, ook als dit de gemeente geld kost. We onderzoeken de aanleg van een trein- en busstation in de Maaspoort.

• Wij geven de voorkeur aan zonnepanelen op bebouwing. Windmolens en zonnepanelen op weilanden hebben niet onze voorkeur en kunnen alleen dienen als aanvulling van de energie voorraad zo dat wij in 2050 klimaatneutraal kunnen zijn.

• Wij willen geen kerncentrales of energie slurpende bedrijven, zoals datacenters in onze gemeente

programma sp den bosch

U bent hier